ΜΕΙΩΣΗ 10,2% σημείωσαν οι νέες παραγγελίες προς τη βιομηχανία από το εσωτερικό και αύξηση 11% από το εξωτερικό τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, σημείωσε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 4,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2009 - Σεπτεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 5,2%, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 0,4% τον μήνα Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

α. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 10,2%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 11,0%.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 11,0% τον μήνα Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 7,8%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 19,4%.