Μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου στις 15:30.

Αναλυτικά τα θέματα του ΔΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1/9/2021

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 1. Ορισμός Δημάρχου και αναπληρωτή του ως μέλη της Σχολικής Εφορείας της Πατριαρχικής Σχολής (Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κρήτης) {Γενικός Γραμματέας}
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021 {Αλόγλου}
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
 4. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  {Ζερβουδάκη}
 5. Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του Ράλι Ακρόπολις  {Μιχαηλάκης}
 6. Άσκηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης για ένα (1) έτος της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας δημοτικών υπηρεσιών- γυμναστηρίων για τη χρονική περίοδο 2021 – 2022 {Μιχαηλάκης – Αλόγλου}
 7. Υπογραφή σύμβασης ΣΒΑΚ με το Πράσινο Ταμείο {Ξανθουδάκης}
 8. Απαλλοτρίωση οδού βόρεια του ΟΤ10 της περιοχής «Πάνω Σούδα» {Χαζιράκης}
 9. Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων που  αφορά τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 150 1811019, 50 150 ΕΚ00193 και 50 150 ΕΚ00015 στην οδό Μανουσογιαννάκηδων αρ. 37 και παρόδου αυτής, του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 10. Τροποποίηση της υπ’ άριθμ 153/2020 Αποφ. Επιτρ. Ποιοτ. Ζωής και κατ΄ επέκταση της υπ’ άριθμ. 15/2021 απόφασης Δημοτικού  Συμβουλίου Χανίων κατόπιν ένστασης κ. Ιωάννη  Δαμανάκη σχετικά με ασυμφωνία περιγραφής ορίου 8΄ οικισμού Πυθάρι Δ.Ε Ακρωτηρίου Δ. Χανίων & αποσπάσματος χάρτη και ακριβή εντοπισμό των σημείων 8, 9 {Χαζιράκης}
 11. Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων που αφορά τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 090 0605005 και 50 090 ΕΚ00126 στην οδό Καζαντζάκη, εντός του οικισμού Μακρύς Τοίχος (Αρ. πρωτ. 34588/13-7-21 Πρεκατσάκης Γεώργιος του Παναγιώτη) {Χαζιράκης}
 12. Διόρθωση της απόφασης Νομάρχη Χανίων περί καθορισμού των ορίων του οικισμού Κάτω Σταλός Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων (σημείο 17) – (Αρ. πρωτ.   31994/28-7-21 Πεντάρη Παγώνα) {Χαζιράκης}

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook