Τι είναι το Α τέστ...
Το Α' Τεστ είναι ένα απλό, εύχρηστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε φυσιολογικά παιδιά και απαντά αντικειμενικά στο ερώτημα: είναι έτοιμα να φοιτήσουν στην Α' Δημοτικού;

Τι αξιολογεί...
Το Α' ΤΕΣΤ δημιουργήθηκε για να ελέγχει τη Σχολική Ετοιμότητα, δηλαδή τις πρακτικές και λεκτικές ικανότητες του παιδιού που είναι αναγκαίες για την επιτυχή φοίτηση του στο σχολείο, όπως είναι οι ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, κρίσεως, πρώιμης αφαιρετικής – μαθηματικής σκέψης και γενικών γνώσεων. Επιπλέον ελέγχει και 2 ακόμη παράγοντες την Υπερκινητικότητα / Συγκέντρωση Προσοχής και τη Συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού δηλαδή, την ικανότητά του να συνεργάζεται και να προβάλει τις δυνατότητές του.

Από ποιους δημιουργήθηκε...
Δημιουργήθηκε από τον κ. Στέλιο Μαντούδη, αναπτυξιακό εργοθεραπευτή και την κ. Λωρέττα Θωμαΐδου, επίκουρης καθηγήτριας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής. Σταθμίστηκε εξολοκλήρου σε Ελληνικό πληθυσμό, σε 2000 φυσιολογικά παιδιά της χώρας και βραβεύτηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία το 2008

http://www.yeskid.gr/sites/all/files/img/articles/a039-test-anixneytiki-dokimasia-sxolikis-etoimotitas.jpg?1273751405Τι δεν είναι...
Το εν λόγω τεστ δε μετράει το IQ, ούτε την ευφυΐα και δεν καταλήγει σε κάποια διάγνωση.

Πόσο αντικειμενικό είναι...
Η βαθμολόγησή του γίνεται αυτόματα και αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σε σημαντικό βαθμό το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή. Οι απαντήσεις δίνονται άμεσα στους γονείς με τα αποτελέσματα.

Από ποιους γίνεται...
Η δοκιμασία χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του Α' ΤΕΣΤ οι οποίοι έχουν ειδικά εκπαιδευτεί στον τρόπο χορήγησής του με το ανάλογο σεμινάριο. Αυτό είναι ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλλει στην αντικειμενική αξιολόγηση του παιδιού.

Και μετά;
Αν το παιδί περάσει το Α' ΤΕΣΤ , αυτό σημαίνει ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να φοιτήσει στο σχολείο. Αν όχι, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει λεπτομερής Αναπτυξιακός Έλεγχος, που θα δώσει φως στα πιθανά προβλήματα του παιδιού και θα διευκρινίσει τις δυσκολίες του. Σε περίπτωση που το παιδί παρουσιάζει ήπιες δυσκολίες σε κάποιους τομείς (οριακές ικανότητες), τότε ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης του Α' ΤΕΣΤ δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στους γονείς για την έγκαιρη αποκατάστασή τους πριν το παιδί αρχίσει το σχολείο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα σε παιδιά που εμφανίζουν μικρές «ανωριμότητες» να τις διορθώσουν έγκαιρα πριν αυτές εξελιχθούν αργότερα στις μεγαλύτερες τάξεις σε Μαθησιακές Δυσκολίες.

Τι μπορούμε να προλάβουμε
Με το Α΄ ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές και γλωσσικές δυσκολίες, οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στη σύνθετη σκέψη, την κρίση, την ομιλία,, τους λεπτούς χειρισμούς, τη συμπεριφορά, την υπερκινητικότητα και την διάσπαση προσοχής.

(childit)