Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κατάρτισης του Πρ/σμού Οικ. έτους 2022 του Δήμου Πλατανιά

Συγκαλείται συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά στις 29/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 για ενημέρωση, συζήτηση, & υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της προετοιμασίας της κατάρτισης του Πρ/σμού Οικ. έτους 2022 του Δήμου Πλατανιά και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτόν προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η συνεδρίαση του ως άνω αναφερόμενου οργάνου θα λάβει χώρα δια περιφοράς και ως εκ τούτου παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ή οι αναπληρωτές τους, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Πλατανιά και όποιος άλλος επιθυμεί, όπως συμμετάσχουν στην διαδικασία αποστέλλοντας τις προτάσεις και τις απόψεις τους επί της εισήγησης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της Πρακτικογράφου ([email protected]) την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία από τις 15.30 έως τις 17.30.

Εναλλακτικά τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, δύνανται να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις και τυχόν απόψεις τους στον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του οργάνου, οι οποίοι καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής του ημίσεος και πλέον των μελών της Επιτροπής με την αποστολή των σχετικών email για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης θα επαναληφθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 15.30 έως 17.30 οπότε σε κάθε περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία, όπως εάν η συνεδρίαση λάμβανε χώρα δια ζώσης.

Σημειώνεται ότι η σχετική πρόσκληση της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου Πλατανιά.  


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook