Ανακοίνωση σχετικά με την ημέρα και ώρα διεξαγωγής εξετάσεων των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών  ταχυπλόων σκαφών.

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 29-10-2021 και ώρα 10:00, στις κτιριακές  εγκαταστάσεις των Γρ. της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης (Κτίριο  Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου-Λιμένας Ηρακλείου), θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών  ταχυπλόων σκαφών.

Την ίδια ημέρα (29-10-2021 ημέρα Παρασκευή) και ώρα 13:00, στον Λιμένα Ηρακλείου, θα  διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις, αντίστοιχα.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών  αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αρίθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β'  1151/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω εξετάσεων θα εφαρμοστούν όλα τα ισχύοντα κατά την  29-10-2021 μέτρα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς covid-19.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στην 7η  ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, Στεργίου Σπανάκη 2Α (3ος όροφος), Πόρος Ηρακλείου Κρήτης μέχρι και την  22-10-2021, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας - συνεννόησης (ραντεβού), είτε αυτοπροσώπως  είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν  υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του  δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών. Το πρόσωπο που υποβάλλει  την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η  οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook