Τα κάτω πάνω έφερε η παραίτηση όλων των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης στον Δήμο Γαύδου

Δεν υπάρχει προηγούμενο σε άλλον δήμο της χώρας, αυτό που έχει συμβεί στον Δήμο Γαύδου. Στις εκλογές του 2019 λόγω του νόμου «Κλεισθένης» είχε εκλεγεί Δήμαρχος η Ευαγγελία Στεφανάκη (Λίλιαν) αλλά από την παράταξή της εξελέγησαν 6 από τους 13 δημοτικούς συμβούλους , έχοντας έτσι την μειοψηφία στο συμβούλιο.

Πριν από έναν μήνα, στις 4 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση 9 δημοτικών συμβούλων, δηλαδή όλων των συμβούλων των δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης αλλά και δύο ακόμη από την παράταξη της Δημάρχου. Μάλιστα η κα Στεφανάκη είχε αντιδράσει με μια αιχμηρή ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «μια σωστή απόφαση».

Παρά την παραίτηση της πλειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του «Κλεισθένη», η Δήμαρχος μπορεί να παραμείνει στην θέση της και να προσπαθήσει να αντικαταστήσει τους παραιτηθέντες καλώντας τους αναπληρωτές.

Όπως αναφέρεται και σε έγγραφο του Δήμου « η κα. Δήμαρχος κάλεσε αμέσως τους αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους, με τη σειρά της εκλογής τους, ώστε να εμφανιστούν σε ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης για να  αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 

Λόγω του γεγονότος: 

α) μη εμφάνισης κανενός εκ των καλεσθέντων  αναπληρωματικών 

β) εξάντλησης του αριθμού των αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων τόσο από την μείζονα αντιπολίτευση «Αλληλέγγυοι πολίτες Γαύδου» όσο και από την ελάσσονα  αντιπολίτευση «Ομάδα ανάπτυξης Γαύδου» και

γ) λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 και το υπ’ αρ. πρωτ.: 5914 – 04/08/2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. βάσει του οποίου ορίζεται πως εάν υπάρχουν αναπληρωματικοί σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου, αυτοί δύνανται να καταλάβουν τις θέσεις του δημοτικού συμβουλίου που έμειναν κενές και για τις οποίες δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί από τον αντίστοιχο συνδυασμό, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που κενώθηκαν καλύφθηκαν από δημοτικούς συμβούλους προερχομένους από την παράταξη της Δημάρχου.»

Έτσι οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι που ορκίστηκαν είναι οι: 

Αρκαλάκης Θεοχάρης
Τζανιδάκης Αδάμ 
Τεκάκη Νικολέτα, 
Καραβαράκης Κωνσταντίνος, 
Φουντουλάκης Αντώνης 
Μπικογιαννάκη Δέσποινα 
Μητσοπούλου Δήμητρα, 
Τσιριντάνη Νεκταρία 
Κουμαντατάκη Μαρία 

 
Οι ανωτέρω μαζί με τους Σταύρο Μαραβελάκη, Μιχάλη Λαμπάκη, Γεώργιο Μπαλαμπάκη και Γεώργιο Παπαδάκη, απαρτίζουν πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο Γαύδου με συμβούλους μόνο από την παράταξη της Δημάρχου «Γαύδος με όραμα».

Μετά τις εξελίξεις αυτές, στις 26 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Γαύδου με την νέα του σύνθεση και εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Παπαδάκη και ως Γραμματέα τον Θεοχάρη Αρκαλάκη.

Επίσης την ίδια ημερομηνία το δημοτικό συμβούλιο προχώρησε σε εκλογή νέων μελών στην οικονομική επιτροπή στην θέση των συμβούλων που είχαν παραιτηθεί.

Συγκεκριμένα το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την αναπλήρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:

Τακτικά μέλη: Αρκαλάκης Θεοχάρης,  Τζανιδάκης Αδάμ 
Αναπληρωματικά μέλη Τεκάκη Νικολέτα, Φουντουλάκης Αντώνης,  Καραβαράκης Κωνσταντίνος,  Μπικογιαννάκη Δέσποινα


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook