Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την απαγόρευση ναυσιπλοΐας σε περιοχές ως κάτωθι:  

Εντός του πεδίου βολής «ΑΚΡΩΤΗΡΙ» για δραστηριότητα πυρών επιφανείας μεταξύ των κάτωθι  αναφερομένων στιγμάτων:  

Α) φ: 35ο 28 21 Β και λ: 024ο09 10 Α, 

Β) φ: 35ο 30 00 Β και λ: 024ο12 28 Α, 

Γ) φ: 35ο 28 40 Β και λ: 024ο14 48 Α, 

Δ) φ: 35ο 27 55 Β και λ: 024ο09 33 Α, 

Tην 07 με εναλλακτική την 21 Οκτωβρίου 2021 από 0800 έως 1430 

2. Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή  διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή λόγω απαγόρευσης ναυσιπλοΐας.