Η πρόταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης 2012-2014 παρουσιάστηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας με την συμμετοχή των δημάρχων Ανατολικής Κρήτης και των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών. Σύμφωνα με την πρόταση της Περιφέρειας το επιχειρησιακό σχέδιο έχει σαν στόχο την ανάδειξη της Κρήτης σε νησί πρότυπο ανάπτυξης με πυλώνες:

Την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, την έρευνα και καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ποιότητα ζωής των κατοίκων καθώς και την πράσινη ανάπτυξη.

Όπως υπογραμμίστηκε και από τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ευριπίδη Κουκιαδάκη ξεκινάει κοινή συνεργασία με τους δήμους για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού.

Αναλυτικά στη πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης προβλέπονται δώδεκα άξονες προτεραιότητας  για την επόμενη τριετία και συγκεκριμένα:

-Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

-Χωροταξικός & Πολεοδομικός σχεδιασμός

-Ενίσχυση προσπελασιμότητας

-Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα

-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

-Τεχνολογία

-Πολιτισμός - Τουρισμός

-Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα

-Αστική Αγροτική Αναγέννηση

-Εξωστρέφεια, Ανθρώπινα και Πολιτικά Δίκτυα

-Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της ως Οργανισμών

Οι συμμετέχοντες δήμαρχοι ή οι εκπρόσωποι τους, στη σημερινή συνάντηση κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις-παρατηρήσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψιν στο τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2012-2014.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης «Το επιχειρησιακό σχέδιο Κρήτης θα καθορίσει την πορεία του νησιού, για αυτό και η δομή του κειμένου  που παρουσιάζουμε έχει ανάλυση των δεδομένων και σήμερα γίνεται η πρώτη συνάντηση με τους δημάρχους της Ανατολικής Κρήτης.  Η πρόταση για το πρόγραμμα πρόκειται να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις βελτίωσης» και συνέχισε  «Ο στόχος είναι να υπάρξει ανάπτυξη στο νησί μέσα από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, γιατί μέχρι σήμερα η οικονομία του νησιού στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό».

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης αύριο στο Ρέθυμνο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη συνάντηση με τους Δημάρχους Δυτικής Κρήτης, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου το κείμενο διαβούλευσης θα έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο ώστε να υπάρξουν τυχόν άλλες συμπληρωματικές προτάσεις που θα ληφθούν υπόψιν στην οριστική πρόταση που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο.