Γράφει ο Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης

Σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Οκτώβρη 2021, στον «Ποταμό Κουρταλιώτη», στην κατάντη πλευρά του παλιού πέτρινου τοξωτού, μονότοξου, γεφυριού («Γέφυρα Πρέβελης») και πιο συγκεκριμένα σε ενδιάμεση θέση μεταξύ του παλιού πέτρινου τοξωτού γεφυριού («Γέφυρα Πρέβελης») και στην νεότερης κατασκευής γέφυρα από «σωληνωτούς» αγωγούς από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, διά μέσου της οποίας διέρχονται τα οχήματα τα οποία κατευθύνονται προς την «Παραλία Πρέβελης», διαπιστώθηκε ότι ο «Ποταμός Κουρταλιώτης», διέρχεται από την συγκεκριμένη αυτή θέση, αυτήν την εποχή, (μετά την διάρκεια έντονου καλοκαιρινού καύσωνα και περιόδου ανομβρίας), με περίπου 62.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως (m3/day), (για την ακρίβεια 62.316,17 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή 22.745.403,32 κυβικά μέτρα νερού ετησίως (m3/year) («Εικόνες 1.1 και 1.2»).

Η μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής του νερού, πραγματοποιήθηκε από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το «Κουρταλιώτικο Φαράγγι» βρίσκεται στην νότια πλευρά του Νομού Ρεθύμνης Κρήτης, με την αρχή του να βρίσκεται κοντά στο χωριό «Κοξαρέ». Το φαράγγι σχηματίζεται ανάμεσα στα όρη «Κουρούπα» και «Ξηρό Όρος» και τα τοιχώματά του έχουν ύψος έως 600 μέτρα. Στα τοιχώματα του φαραγγιού σχηματίζονται πολλά σπήλαια. Το φαράγγι διασχίζει ο «Ποταμός Κουρταλιώτης», ο οποίος εκβάλλει στην «Πρέβελη» όπου υπάρχει φοινικόδασος. Το όνομα του φαραγγιού μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο αέρας όταν περνάει αό το φαράγγι ακούγεται σαν «κρόταλα» [1,2].

Εικόνα 1.1. Η θέση και η διαδικασία της μέτρησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, («Κατάντη της Παλαιάς Τοξωτής, Μονότοξης, Πέτρινης Γέφυρας «Πρέβελης», «Ποταμού Κουρταλιώτη», το Σάββατο 09/10/2021»).

Εικόνα 1.2. Αναλυτικός υπολογισμός των γεωμετρικών και υδραυλικών χαρακτηριστικών στοιχείων στην θέση μέτρησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, («Κατάντη της Παλαιάς Τοξωτής, Μονότοξης, Πέτρινης Γέφυρας «Πρέβελης», του «Ποταμού Κουρταλιώτη», το Σάββατο 09/10/2021»).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε επίσης το απόγευμα, του Σαββάτου 3 Ιούλη 2021, στην ίδια θέση, (επίσης μετά την διάρκεια έντονου καλοκαιρινού καύσωνα και περιόδου ανομβρίας), αυτός βρέθηκε ίσος με περίπου 93.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως (m3/day), (για την ακρίβεια 93.164,13 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή 34.004.906,80 κυβικά μέτρα νερού ετησίως (m3/year), δηλαδή μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ίσο με τρεις μήνες υπήρξε μία πτώση του ρυθμού διερχόμενης παροχής νερού, στον «Ποταμό Κουρταλιώτη», κατά περίπου 33% (για την ακρίβεια 33,11%).

Εικόνα 2. Η θέση και η διαδικασία της μέτρησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, («Κατάντη της Παλαιάς Τοξωτής, Μονότοξης, Πέτρινης Γέφυρας «Πρέβελης», «Ποταμού Κουρταλιώτη», το Σάββατο 03/07/2021»).

Στην παρακάτω εικόνα («Εικόνα 3») απεικονίζεται η σύγκριση, (με την βοήθεια διαγράμματος τύπου «θερμομέτρου»), των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, («Κατάντη της Παλαιάς Τοξωτής, Μονότοξης, Πέτρινης Γέφυρας «Πρέβελης», «Ποταμού Κουρταλιώτη», όπως αυτοί μετρήθηκαν, τόσο το Σάββατο 03/07/2021 όσο και το Σάββατο 09/10/2021», όπου με το «διάφανο» ανοιχτόχρωμο «γαλάζιο» χρώμα, απικονίζεται ο «μέσος όρος» των δύο αυτών τιμών μετρήσεων ρυθμών παροχών νερού).

Εικόνα 3. Η σύγκριση, (με διάγραμμα τύπου «θερμομέτρου»), των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, («Κατάντη της Παλαιάς Τοξωτής, Μονότοξης, Πέτρινης Γέφυρας «Πρέβελης», «Ποταμού Κουρταλιώτη», όπως αυτοί μετρήθηκαν, το Σάββατο 03/07/2021 και το Σάββατο 09/10/2021», όπου με το «διάφανο» ανοιχτόχρωμο «γαλάζιο» χρώμα, απικονίζεται ο «μέσος όρος» των δύο αυτών τιμών μετρήσεων ρυθμών παροχών νερού).

Εικόνα 4. Ενδεικτική θέση μέτρησης των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, (κίτρινη «πινέζα» σήμανσης μέρους), («Κατάντη της Παλαιάς Τοξωτής, Μονότοξης, Πέτρινης Γέφυρας «Πρέβελης» Ποταμού Κουρταλιώτη», τόσο το Σάββατο 03/07/2021 όσο και το Σάββατο 09/10/2021), (Google Earth).

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται η παλιά πετρόκτιστη μονότοξη γέφυρα της «Πρέβελης», (η οποία βρίσκεται στον δρόμο για την «Μονή Πρέβελη» και διασχίζει τον «Μεγάλο Ποταμό», («Ποταμός Κουρταλιώτης») ο οποίος καταλήγει στην διάσημη παραλία της «Λίμνης Πρέβελης», ενώ κτίστηκε τον 18ο αιώνα από τους μοναχούς της «Μονής Πρέβελης» και το τόξο της έχει μήκος 1,50 μέτρα, ύψος 7,00 μέτρα και πλάτος 4,50 μέτρα, ενώ εκατέρωθεν αυτής βρίσκονται τοποθετημένες αναθηματικές επιγραφές [3]), στην κατάντη πλευρά της οποίας έγιναν οι μετρήσεις των ρυθμών των παροχών του νερού από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, τόσο Σάββατο 03/07/2021 όσο και το Σάββατο, στις 09/10/2021 [3].

Εικόνα 5. Παλαιά πετρόκτιστη τοξωτή, μονότοξη, γέφυρα της «Πρέβελης», (cretanbeaches.com) [3].

Σε μελλοντικό χρόνο θα μετρηθεί και ο ρυθμός παροχής νερού στην εκβολή του ποταμού στην θάλασσα, στην θέση της «Παραλίας Πρέβελης» καθώς επίσης και σε ενδεχόμενες άλλες θέσεις κατά μήκος του ποταμού όπου διαπιστωθεί μελλοντικά ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την υδρολογική συμπεριφορά του «Ποταμού Κουρταλιώτη» σε όλο το μήκος της διαδρομής του όπως απεικονίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 6. Ενδεικτικές θέσεις, (πραγματοποιηθέντων και μελλοντικής), μετρήσεων των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, (κίτρινες «πινέζες σημάνσεων μερών»), («Πηγές Ποταμού Κουρταλιώτη» στο ανώτατο μέρος της φωτογραφίας, «Κατάντη της Παλαιάς Τοξωτής Πέτρινης Γέφυρας «Πρέβελης» Ποταμού Κουρταλιώτη» στο μέσον της φωτογραφίας και στην «Παραλία Πρέβελης» στο κατώτατο μέρος της φωτογραφίας), (Google Earth).

Οι παραπάνω μετρήσεις παροχών νερού αποτελούν μέρος μίας σειράς μετρήσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο στον συγκεκριμένο ποταμό, όσο και στα υπόλοιπα ποτάμια, ρέματα και φράγματα της Κρήτης, όσο συχνότερα είναι δυνατόν, αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή, χρησιμοποιώντας ελεύθερο χρόνο, (απογεύματα, Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες).

Το σύνολο των μετρήσεων, ενδεχόμενα θα χρησιμοποιηθούν, από τις αρμόδιες αρχές, μελλοντικά και θα βοηθήσουν για τις μελέτες υδραυλικών έργων στην Κρήτη και αφιερώνονται στους κατοίκους της.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο του χάρτη της Κρήτης, με την βοήθεια του ιστότοπου «Google Earth» απεικονίζονται οι θέσεις, (σημάνσεις μερών με κίτρινες «πινέζες»), στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι τώρα, υδρολογικές μετρήσεις σε ρέματα και ποτάμια της Κρήτης, ενώ φιλοδοξία του Θωμά Παπαλάσκαρη είναι να καταστεί ο πρώτος που θα καταρτίσει τον πληρέστερο χάρτη της Κρήτης με τις περισσότερες υδρολογικές μετρήσεις ρυθμών διερχόμενων παροχών νερού, σε πραγματικό χρόνο, συνοδευόμενων και με τα αντίστοιχα φωτογραφικά κα βιντεοσκοπημένα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά στην μέχρι τώρα υδρολογική ιστορία του νησιού.

Εικόνα 7. Ενδεικτικές θέσεις, (πραγματοποιηθέντων μέχρι τώρα), μετρήσεων των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, (κίτρινες «πινέζες σημάνσεων μερών»), από τον MSc. Πολιτικό Μηχανικό/Υδρολόγο, Θωμά Παπαλάσκαρη, (Google Earth).

Δείτε τη βιβλιογραφία - παραπομπές και τις δημοσιεύσεις

Θωμάς Παπαλασκάρης
MSc. Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός ("Α.Π.Θ.", "Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.", "Δ.Π.Θ.")
Υποψήφιος Διδάκτορας "Υδραυλική Μηχανική" "Δ.Π.Θ."


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook