Μαϊμού επιχειρήσεις ανακαλύπτουν οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι που πραγματοποιούν οι ελεγκτές της ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς επί συνόλου 1.762 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν από τον Οκτώβριο, διαπιστώθηκε ότι το 8% ήταν αναπόγραφες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν δηλωθεί πουθενά και απασχολούσαν ανασφάλιστο εργατικό προσωπικό.
Συνολικά, τον Οκτώβριο ελέγχθηκαν 1.762 επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών από τις οποίες 98 δεν διέθεταν Μητρώο του ΙΚΑ (αναπόγραφες) ενώ απασχολούσαν ανασφάλιστο προσωπικό.

Συνολικά κατεγράφησαν 1.667 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι (1032 ημεδαποί και 635 αλλοδαποί) και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους € 928.500 (εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) τα οποία επιδόθηκαν επιτόπου στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα ελέγχων θα εντατικοποιηθεί από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ, την Οικονομική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ.

Την ίδια στιγμή με επείγουσα επιστολή της η Γ.Σ.Ε.Ε. κατέθεσε συμπληρωματική Προσφυγή στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας κατά των νέων μέτρων του νόμου 4024/2011, που παραβιάζουν βάναυσα τα θεμελιώδη συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων που προστατεύονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας.

Η νέα Προσφυγή εντάσσεται στη διαδικασία που ήδη από τον Ιούλιο του 2010 έχει ξεκινήσει η Συνομοσπονδία καταγγέλλοντας τις παραβάσεις μιας σειράς Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας με τα νομοθετικά μέτρα της κυβέρνησης για την εφαρμογή του μηχανισμού δανεισμού της χώρας.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. παραθέτει όλες τις παράνομες παρεμβάσεις που επιβλήθηκαν με σκοπό την κατάργηση κρίσιμων δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων (δυσμενείς επιχειρησιακές ΣΣΕ, πλήρη αποδυνάμωση κλαδικών ΣΣΕ, περιεχόμενο διαιτησίας, ενώσεις προσώπων, κατάργηση ΣΣΕ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δραστικές μειώσεις μισθών, εφεδρεία) παράλληλα με τα άδικα και αντικοινωνικά εισοδηματικά και φορολογικά μέτρα.

Με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, παρουσιάζεται η διαδικασία της «μεταμόρφωσης» της εργατικής νομοθεσίας και της επιβολής των μέτρων με απαράδεκτους όρους για την εκταμίευση των δανειακών δόσεων προς την Ελλάδα και αποδεικνύεται η παραβίαση των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και του ελληνικού Συντάγματος ενώ ζητείται η άμεση παρέμβαση του ILO για την κατάργηση όλων αυτών των αντεργατικών μέτρων.