Παρακαλούνται οι πλοίαρχοι - κυβερνήτες και ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση της περιοχής ¨A¨ (ALPHA) του Πεδίου Βολής ΚΡΗΤΗΣ στις 02 και 03 Νοεμβρίου 2021 με εναλλακτική στις 04 Νοεμβρίου από 0500Ζ(UTC) μέχρι τη δύση του ήλιου. 

Παρακαλούνται οι πλοίαρχοι - κυβερνήτες και ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα. 

Ακόμη το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής ¨ΜΥΡΤΩΟΝ¨, στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου. 2021 από 0500 Ζ(UTC) - 1500 Ζ(UTC). για δραστηριότητα πυρών μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

Α) φ: 36ο 40΄00΄΄Β και λ: 023ο 40΄00΄΄Α,

Β) φ: 36ο 40΄00΄΄Β και λ: 024 ο 10΄00΄΄Α,

Γ) φ: 36ο 20΄00΄΄Β και λ: 024 ο 10΄00΄΄Α,

Δ) φ: 36ο 20΄00΄΄Β και λ: 023 ο 40΄00΄΄Α,

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook