Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου συντήρησης επαρχιακής οδού 27 στο τμήμα Χανιά–Αλικιανός για την βελτίωση του οδικού τμήματος.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπενθυμίζεται ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου με τίτλο «Συντήρηση επαρχιακής οδού 27 στο τμήμα Χανιά – Αλικιανός της ΠΕ Χανίων», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ), από την ανάδοχο εταιρία ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του οδικού τμήματος, έτσι ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Ενημερώνουμε ότι στο οδικό τμήμα Χανιά - Αλικιανός πραγματοποιείται τμηματικά εκτροπή κυκλοφορίας, με ειδική σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 3654/23.08.2021  (ΦΕΚ 4587/Β/5.10.2021) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Για την αποφυγή ατυχημάτων συνιστάται η προσοχή όλων στην τήρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την εργοταξιακής σήμανσης.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook