Οι εργασίες θα γίνουν στο τμήμα από την Δυτική πύλη του Εμπορικού Λιμένα Σούδας μέχρι την πλατεία

Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του Προέδρου ΛΤΝΧ κ. Βιριράκη Δ. και της αναδόχου του διαγωνισμού  κ. Πετράκη,  η σύμβαση για το έργο «Ανακατασκευή περίφραξης και πεζοδρομίων παραλιακής οδού του Λιμένα Σούδας-Χρ.2018» προϋπολογισμού μελέτης με ΦΠΑ: 117.760,32 Ευρώ.

Στο  έργο αυτό  προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες.

  • Αποξήλωση και προσωρινή αποθήκευση των κιγκλιδωμάτων της περίφραξης, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, προκειμένου να επανατοποθετηθούν.
  • Καθαίρεση των τοιχείων από σκυρόδεμα και ανακατασκευή τους με σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και χρήση ξυλοτύπων για εμφανές σκυρόδεμα.
  • Τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων που αποξηλώθηκαν.
  • Καθαίρεση των υφιστάμενων (από πλάκες σχιστολίθου) πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων και ανακατασκευή τους με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

Οι εργασίες θα γίνουν στο τμήμα από την Δυτική πύλη του Εμπορικού Λιμένα Σούδας μέχρι την πλατεία.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook