Κατατέθηκε σήμερα (25-10-2021) στη Διεύθυνση Δασών Χανίων η Τεχνική Έκθεση βελτίωσης της αντιπυρικής προστασίας του δάσους του “Ορπακιά ή Ρουπακιά” Τ.Κ.Σελλίων-Ξηροστερνίου-Κεφαλά Δήμου Αποκορώνου και των παρακείμενων οικισμών “Σούρη-Σελλιά-Λικοτιναράς”.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη βελτίωση της βατότητας προϋφιστάμενου δικτύου μονοπατιών με σκοπό την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας, στην Τοπική Κοινότητα Σελλίων. Τα μονοπάτια αυτά, μοναδικά στο είδος τους τόσο από την άποψη της χάραξης όσο και κατασκευής, ήταν στενά δεμένα με την ζωή  και την καθημερινότητα του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής στο βάθος των αιώνων, και εν μέρει αποτελούν και σήμερα, ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου.

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί τον ιδεώδη στόχο της αντιπυρικής προστασίας του δασικού και γενικότερα φυσικού περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται με την άρση των αιτιών που άμεσα ή έμμεσα προκαλούν τις δασικές πυρκαγιές.

Κατά τις πυρκαγιές αναδεικνύεται η σημασία επαρκούς οδικού δικτύου στην κατάσβεση, όμως κατά την ώρα της κρίσης είναι ήδη αργά για τις ανεπάρκειες και τα κακώς κείμενα.

Κατά την υλοποίηση του έργου θα υπάρξει μια μικρή επίπτωση στους οικισμούς της άμεσης και ευρύτερης περιοχής του έργου για όσο διάστημα θα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες, ιδιαίτερα από την επιπρόσθετη  κίνηση του μηχανοκίνητου οχήματος που θα εμπλακεί στις χωματουργικές εργασίες. Το εγχείρημα θα έχει αναμφισβήτητα θετική συμβολή στην τοπική κοινωνία τόσο μέσω της προμήθειας και χρήσης υλικών όσο και της απασχόλησης τοπικού εργατικού δυναμικού. Κατά τη λειτουργία του έργου η περιοχή θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και παραθεριστές.

Η αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών προσέγγισης θα συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής, ανακατανομή της τουριστικής ροής και την προσέλκυση επισκεπτών από τις παράλιες περιοχές προς την εξεταζόμενη με ευεργετικές οικονομικές επιπτώσεις.

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέφερε ότι σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξασφαλίσουμε τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των αγροτικών δρόμων δασοδρόμων και μονοπατιών της περιοχής παρέχοντας συνεχείς και ασφαλείς κυκλοφοριακές συνθήκες στα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού πρόληψης και άμεσης καταστολής δασικών πυρκαγιών στην περιοχή.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook