Χωρίς «μεταγραφές» από άλλες παρατάξεις οι εννέα αντιδήμαρχοι που θα οδηγήσουν την παράταξη στις εκλογές – Πλήρης επιβεβαίωση του Flashnews.gr

Με δυο ξεχωριστές αποφάσεις του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι τοποθετήσεις των αντιδημάρχων του Δήμου.

Όπως είχε δημοσιεύσει από νωρίς το πρωί το Flashnews.gr, δεν υπήρξαν εκπλήξεις, καθώς διατηρήθηκαν οι 8 αντιδήμαρχοι και η μόνη νέα τοποθέτηση αφορά στην αντικατάσταση του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου Γιώργου Ξανθουδάκη, από τον Νίκο Καλογριδάκη.

Να σημειωθεί πως στην νέα θητεία, δεν θα υπάρχουν αντιδήμαρχοι – μεταγραφές από άλλες δημοτικές παρατάξεις καθώς οι 8 (Αλόγλου, Χαζιράκης, Γιαννακάκης, Μιχαηλάκης, Τσουπάκης, Νικηφοράκης, Ζερβουδάκη) προέρχονται από την παράταξη του Δημάρχου «Για τα Χανιά» και ο ένας (Βαρδάκης) πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του κ. Βάμβουκα.

Έτσι με τις νέες αποφάσεις αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι 8 από τους 9 δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου.

Αναλυτικά εκτός των κ.κ. Αλόγλου, Ζερβουδάκη, Τσουπάκη, η απόφαση για τους οποίους είχε δημοσιευθεί από το πρωί στο Flashnews.gr, με την νεώτερη απόφασή του ο κ. Σημανδηράκης ορίζει και τους εξής αντιδημάρχους:

  • «Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Χαζιράκη Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
γ. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου του Δήμου Χανίων και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Χανίων και την συνεργασία με το Πρόεδρο και τους εκπροσώπους της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων αυτής.
ε. Την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες απαραίτητων διοικητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων και αφορούν σε προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ. Τις αρμοδιότητες του σημείου 6 του άρθρου 19 παρ. Γ [1], που αφορά σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας του Τμήματος Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

  • Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Γιαννακάκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας-Φιλαρμονικής, του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας τουΤμήματος Βιβλιοθηκών της ανωτέρω Διεύθυνσης.
γ. Την αναπλήρωση του Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.
δ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

  • Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Μιχαηλάκη Στυλιανό, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευθερίου Βενιζέλου & Ακρωτηρίου.

  • Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Νικηφοράκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης μεταξύ των οποίων η υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων και η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου.
γ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
δ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών.

  • Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Βαρδάκη Αντώνιο - Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
β. Την εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου – Λυκείου Κρήτης.
γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

  • Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Καλογριδάκη Μιχαήλ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών των ακόλουθων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
• Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας πλην των αρμοδιοτήτων του σημείου 6 του άρθρου 19 ενότητα Γ, παρ. [1], που αφορά σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας,
• Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων πλην του Γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων.
• Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας,
• Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης
β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού.
γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook