Σε τροποποιήσεις των δρομολογίων του προχωρά το αστικό ΚΤΕΛ Χανίων.

Οι αλλαγές θα ισχύουν από την Πέμπτη 11/11/2021.

Τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Τράπεζα):

Καθημερινές:  06:10, 06:45, 07:20 Σόδυ-Κουμπελή, 07:45, 08:00, 08:20, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 13:45 Σόδυ – Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:50, 22:30.

06:10, 06:45, 07:20 Σόδυ-Κουμπελή, 07:45, 08:15, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:50, 22:30.
06:30, 07:30 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.

Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

Καθημερινές - Σάββατο: 07:15, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.

08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Αγορά):

Καθημερινές: 06:00, 06:30,  07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 15:30, 16:00 ΝΝΚ, 16:30, 17:00 Τσικαλαριά - Σούδα, 17:30, 18:00 ΝΝΚ, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 ΝΝΚ, 20:30, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα, 21:30, 22:30.

06:00, 06:30,  07:00 Τσικαλαριά ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 Τσικαλαριά - Σούδα, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά- Σούδα - ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 15:30, 16:00 ΝΝΚ, 16:30, 17:00 Τσικαλαριά - Σούδα, 17:30, 18:00 ΝΝΚ, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 ΝΝΚ, 20:30, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα, 21:30, 22:30.

Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές -  Σάββατο: 06:35, 07:10, 07:40 Πανόραμα-Καλαμάκι-Γαλατά-Δαράτσο, 08:30 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40, 22:30.

07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:30.

(Όλα τα δρομολόγια πάνε Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι – Πανόραμα)

Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

- Σάββατο: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30.
Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο17 Νεροκούρου (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

- Σάββατο: 07:20, 8:00, 11:30, 14:30, 17:00, 19:00, 21:00.
Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

06:50, 07:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 07:55 Πολυτεχνείο – Κουνουπιδιανά, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20 Πιθάρι, 10:40, 11:00 Καμπάνι, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:200, 13:40, 14:00 Καμπάνι-Πιθάρι, 14:20 Αγ. Ονούφριος, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00 Πιθάρι, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00 Πιθάρι, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:30 Αγ.

Ονούφριος, 21:00, 21:30 Πιθάρι, 22:15, 23:00, 00:00.
07:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00 Πολυτεχνείο – Κουνουπιδιανά, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Πιθάρι, 11:00 Καμπάνι, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Καμπάνι-Πιθάρι, 14:30 Αγ. Ονούφριος, 15:00, 15:30, 16:00 Πιθάρι, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Πιθάρι, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Αγ. Ονούφριος, 21:00, 21:30 Πιθάρι, 22:15, 23:00, 00:00, 01:00.
07:30, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00.

Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές: 07:10 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 08:30, 10:15, 12:00, 13:30, 14:20 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 16:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 18:00, 20:30, 21:30.

07:10 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 08:30, 10:15, 12:00, 13:30, 14:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 16:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδές, 18:00, 20:30, 21:30.
Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Νο20 Λενταριανά-Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά):

- Σάββατο: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.(Αφετηρία Κυριακής: Εθνική Τράπεζα. Δρομολόγιο: Αγορά – Λενταριανά -Αγορά)

Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Άγιοι Απόστολοι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

- Σάββατο:07:00, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:40*, 22:30*.
07:30*, 09:00*, 10:30*, 12:00*, 13:30*, 15:00*, 16:30*, 18:00*, 19:30*, 21:30*.
από την γραμμή Νο15

Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

Καθημερινές:  07:15, 10:10, 14:00, 17:00*, 21:00*

- Κυριακή: *Εκτελούνται από την γραμμή Νο13, δείτε παραπάνω.

Νο23 Πολυτεχνείο (Αφετηρία: Εθνική Τράπεζα):

08:00 Πολυτεχνείο – Κουνουπιδιανά, 08:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45.

Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

- Σάββατο:  06:40, 07:20 Μουρνιές - Νεροκούρου, 08:00 Μουρνιές - Νεροκούρου, 08:30, 09:00, 09:30 Πλαστήρα, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Μουρνιές - Νεροκούρου, 12:00, 12:30 Πλαστήρα, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Μουρνιές - Νεροκούρου, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00 Μουρνιές - Νεροκούρου, 18:00, 19:00 Μουρνιές - Νεροκούρου, 20:00, 21:00 Μουρνιές - Νεροκούρου, 22:00.
06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις αλλαγές αναλυτικά στα τηλέφωνα 28210-27044, 28210-93345, στο site www.chaniabus.gr, στο email [email protected] και στην εφαρμογή για iOS και Android ChaniaCityBus (λόγω των αλλαγών στο σύστημα παρακαλούμε όπως κάνετε ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή ή όπως κάνετε 2. διαγραφή δεδομένων μέσα από τις ρυθμίσεις εφαρμογής) . 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook