Μέχρι τις 29 Νοεμβρίου η προθεσμία

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων η 1η Πρόσκληση Ιδιωτών για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων, που βρίσκονται εντός των πολεοδομικών ενοτήτων «Πασακάκι» (ΠΕ 15) & τμήματος «Παχιανά ΙΙ» Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο της σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής.

Οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων, που βρίσκονται εντός των πολεοδομικών ενοτήτων «Πασακάκι» (ΠΕ 15) & τμήματος «Παχιανά ΙΙ» παρακαλούνται να προσέλθουν στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων επί της οδού 25ης Μαρτίου 87, στη Σούδα, έως και τις 29/11/2021, προκειμένου να υποβάλουν Δήλωση Ιδιοκτησίας της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.1337/83, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.2242/1994.

Επίσης οι δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εντός της ιδίας προθεσμίας, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Το έντυπο της δήλωσης ιδιοκτησίας χορηγείται από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων, καθώς επίσης διατίθεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.chania.gr.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook