Μέλος της επιτροπής του διαγωνισμού είχε διαφωνήσει με την απόφαση και «δικαιώθηκε» από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η απόρριψη της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χανίων και της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ για το έργο στήριξης και ουσιαστικής ανακαίνισης της Δημοτικής Αγοράς Χανίων από το Ε’ τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να έπεσε ως «βόμβα» για πολλούς, όχι όμως για όλους.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Flashnews.gr ένα μέλος της επιτροπής του διαγωνισμού είχε ουσιαστικά προειδοποιήσει για την εξέλιξη αυτή, όταν τον περασμένο Απρίλιο έγινε η αποσφράγιση των προσφορών στον διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, στις 27 Απριλίου και στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, βεβαιώνεται πως ενώ αρχικά στον διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορές πέντε εταιρείες, στην πορεία από την επιτροπή του διαγωνισμού απορρίφθηκε η προσφορά της “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.”.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση απόρριψης της προσφοράς 

«.....δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που σύμφωνα με τα άρθρα 80-110 του ν. 3669/2008 θα πρέπει βάσει του προϋπολογισμού του έργου να είναι εγγεγραμμένοι στην 5η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικών και στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ ή σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3Β του ν. 4412/2016 “Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία έργου του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης” Τα παραπάνω κριτήρια δεν τηρούνται από την “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.”.....»

Όμως με την απόφαση αυτή διαφώνησε και την καταψήφισε ο Μανώλης Καλογρίδης Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Χανίων επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«....στην περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό ένωσης οικονομικών φορέων, δεν επιβάλλεται τα μέλη αυτής να είναι εγγεγραμμένα στην ίδια τάξη των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό. Μάλιστα στο τέλος της παραγράφου αυτής, ο νόμος ορίζει «σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.», που σημαίνει ότι εάν δεν πρόκειται για την περίπτωση αναβαθμισμένης κοινοπραξίας, μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής, ανεξάρτητα από την τάξη που είναι εγγεγραμμένοι.....»

Με το σκεπτικό του κ. Καλογρίδη, συμφωνεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο τελικά απέρριψε την σύμβαση που υποβλήθηκε από τον Δήμο Χανίων κρίνοντας πως ο αποκλεισμός της συγκεκριμένης προσφοράς ήταν μη νόμιμος.

Το θέμα αναμένεται να κριθεί στην δικάσιμο της 7ης Δεκεμβρίου απο το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου - όπως δημοσίευσε απο χθες το Flashnews.gr - θα εκδικασθεί η προσφυγή του Δήμου Χανίων.

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook