Πελάτες, ανάμεσα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αναζητούν οι νέοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν αρχίσει τις τηλεφωνικές κλήσεις ενημέρωσης.

Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι από που θα «αγοράζουν» ηλεκτρικό ρεύμα, αν δηλαδή θα «φύγουν» από τη ΔΕΗ. Ωστόσο για την επιλογή τους θα πρέπει να γνωρίζουν μερικά συγκεκριμένα πράγματα.

Για το λόγο αυτό η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει ετοιμάσει έναν χρήσιμο οδηγό συμβουλών προς τους πολίτες και συγκεκριμένα:

1. Αναγνωριστική ταυτότητα εκπροσώπησης: Όταν δεχτούμε επίσκεψη ή τηλεφώνημα ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή πωλητή Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνουμε πάντα: το ονοματεπώνυμό του, το όνομα της εταιρείας που εκπροσωπεί και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας καθώς και τα δικά του.

2. Γνωρίζουμε ταδικά μας στοιχεία ηλεκτρικής κατανάλωσης. Ειδικότερα οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοίπεριέχουν πληροφορίες για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε, την ισχύ παροχής μας, το ποσό κατανάλωσης καθώς και την τιμολογιακή κατηγορία στην οποία ανήκουμε (π.χ. οικιακό, εμπορικό, κλπ τιμολόγιο). Συνθέτουν δηλαδή το ενεργειακό μας προφίλ. Πόσο καταναλώνουμε και τι πληρώνουμε.

Με μπούσουλα τους 3 τελευταίους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ -που αντιπροσωπεύουν κατανάλωση 1 έτους- μπορούμε να υπολογίσουμε αθροιστικά: πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουμε ετησίως (σε kWh) και πόσο μας κοστίζει αυτή η κατανάλωση. Προσοχή: Υπολογίζουμε μόνο την αξία του ρεύματος.

3. Πριν υπογράψουμε συμβόλαιο με νέο πάροχο συγκρίνουμε τιμές. Δηλαδή ζητάμε με βάσει το δικό μας ετήσιο «ενεργειακό προφίλ», από τον πωλητή: Να μας δώσει εγγράφως μία οικονομική προσφορά με τις ισχύουσες τιμές της εταιρείας που εκπροσωπεί, για ένα 12μηνο. Και παράλληλα να εκτιμήσει αντίστοιχα το κόστος για ένα 12μηνο με τις ισχύουσες τιμές του τωρινού μας Προμηθευτή, βάση των στοιχείων του ετήσιου «ενεργειακού μας προφίλ».

Η προσφορά και εκτίμηση του πωλητή, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δύο τμήματα: Το κόστος για το έτος που αφορά μόνο στην κατανάλωση ρεύματος (με ΦΠΑ), και βασίζεται στις «ανταγωνιστικές χρεώσεις» του προμηθευτή. Και το συνολικό κόστος για το έτος που αφορά στο σύνολο του λογαριασμού (με ΦΠΑ), και περιλαμβάνει εκτός από τις ανωτέρω ανταγωνιστικές χρεώσεις και τις μονοπωλιακές χρεώσεις (δηλ. εκείνες που είναι ίδιες ανεξαρτήτως Προμηθευτή, όπως χρεώσεις για το δίκτυο μεταφοράς, το δίκτυο διανομής, το ειδικό τέλος ΑΠΕ, ΕΡΤ, Δήμο κλπ).

Μόνο έτσι είναι εφικτή η σύγκριση.

Επίσης ρωτήστε αν η εκκαθάριση θα γίνεται σε 4μηνιαία βάση (όπως με τη ΔΕΗ).

Ακόμα ζητήστε από τον πωλητή να σας ενημερώσει για τους σημαντικότερους όρους του νέου συμβολαίου και να σας δώσει γραπτώς τους Γενικούς Όρους Προμήθειας της εταιρείας.

4. Μην βιαστείτε, αλλά: Ελέγξτε όλα τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες. Πάρτε προσφορές και από άλλους προμηθευτές. Βάλτε τα κάτω με χαρτί και μολύβι.

5. Αξιολογήστε ακόμα τα εξής: Τις προσφερόμενες υπηρεσίες (πχ τους τρόπους πληρωμής λογαριασμών, τη συχνότητα αποστολής λογαριασμών, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών). Την ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου. Αν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση που διακόψετε τη σύμβαση πριν τη λήξη της, καθώς και το ύψος αυτής. Ποιο είναι το ύψος της «Εγγύησης πληρωμών».

Και κυρίως, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, μην ξεχνάτε ότι βάσει του νόμου έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αζημίως, εντός 14 ημερών από τη σύναψή της.