Τον τριψήφιο αριθμό 184 μπορούν να καλούν από σήμερα οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να κλείνουν ραντεβού και με τους συμβεβλημένους με τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ γιατρούς στα ιδιωτικά τους ιατρεία.

Οι καταστάσεις που περιλαμβάνουν το σύνολο των γιατρών που μπορούν να επισκεφθούν στα ιδιωτικά τους ιατρεία οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν αναρτηθεί στις Μονάδες Υγείας και τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ, στα ΚΕΠ και στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ.

Ο αριθμός 184 χρησιμοποιούνταν ήδη, όπως είναι γνωστό, από τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το κλείσιμο ραντεβού στα πολυιατρεία του ΙΚΑ.