Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική κοινοποίηση ποσοστού έκπτωσης

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων σας ενημερώνει ότι η περίοδος των  χειμερινών εκπτώσεων για το  έτος 2022 αρχίζει  τη  Δευτέρα  10  Ιανουαρίου 2022 και θα λήξει τη Δευτέρα 28  Φεβρουαρίου 2022.

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική κοινοποίηση ποσοστού έκπτωσης. 

Εφόσον πραγματοποιούνται εκπτώσεις σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες και υποχρεωτικές, ενώ η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης είναι καταρχήν δυνητική. Στις περιπτώσεις που οι μειωμένες τιμές ξεπερνούν το 60% των πωλουμένων ειδών, τότε και μόνο τότε η αναγραφή ποσοστού καθίσταται υποχρεωτική, οπότε –επιβεβλημένα- θα αναγράφονται και τα δύο, ήτοι παλιά και νέα τιμή και ποσοστό έκπτωσης.

Με βάση τον Νόμο 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την  πρώτη  Κυριακή  κατά την έναρξη  της  χρονικής περιόδου  των  εκπτώσεων, ήτοι  την  Κυριακή  16  Ιανουαρίου  2022  στο  προαιρετικό  πλαίσιο  ωραρίου  11:00 – 20:00.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων καλεί τους καταναλωτές να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα. Οι Χανιώτες έμποροι, πέραν των ανταγωνιστικών τιμών, διαθέτουν επάρκεια και υψηλή  ποιότητα προϊόντων,  όπως  και  προσωπική ευελιξία στη συναλλαγή  τους με το καταναλωτικό κοινό. Συνεπώς οι Χανιώτες θα έχουν την ευκαιρία για “έξυπνες” αγορές από επιχειρηματίες του τόπου μας, βασισμένες, όπως πάντοτε, στους  δεσμούς  εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, παραδοσιακό προτέρημα της  αλληλέγγυας  Κοινωνίας  των  Χανίων.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook