Σε μόνιμη βάση προγραμματίζεται να συνεχιστεί το 2011 η κοινή επιχείρηση «Ποσειδών» για τη φύλαξη και προστασία των ελληνικών συνόρων, τα οποία και αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε έγγραφο του υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Δρούτσα, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή ύστερα από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Θεόδωρου Καράογλου σχετικά με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, υπενθυμίζεται ότι από το 2006 στα θαλάσσια ελληνοτουρκικά και χερσαία ελληνοαλβανικά, ελληνοτουρκικά και βουλγαροτουρκικά σύνορα διεξάγεται η κοινή επιχείρηση «Ποσειδών» υπό τον συντονισμό της Frontex.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή κοινή επιχείρηση που διεξάγεται υπό τον συντονισμό της Frontex σε πανευρωπαϊκό επίπεδο» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών και κάνει γνωστό ότι «κατά το 2011 η επιχείρηση προγραμματίζεται να συνεχιστεί σε μόνιμη βάση (καθ' όλη τη διάρκεια του έτους) τόσο στα θαλάσσια, όσο και στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα».

Ο κ. Δρούτσας, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι «η ραγδαία αύξηση στους προερχόμενους από την Τουρκία παράνομους μετανάστες κατά το 2010 επέβαλε τη λήψη πρόσθετων μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης κατάστασης». Στα μέτρα αυτά, όπως υπενθυμίζει ο υπουργός Εξωτερικών, εντάσσονται η ανάπτυξη των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης (Rapid Intervention Teams-Rabits) της Frontex στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα από τις αρχές Νοεμβρίου του 2010 έως τις 3 Μαρτίου 2011, κατόπιν αιτήματος της χώρας μας, καθώς και η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για την κατασκευή τεχνητού εμποδίου (φράχτη) σε τμήμα των χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων.

«Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία, η οποία συνιστά κύρια χώρα διέλευσης για τους λαθρομετανάστες προς τη χώρα μας και τα λοιπά κράτη-μέλη της ΕΕ» αναφέρει στο έγγραφό του ο υπουργός Εξωτερικών και υπενθυμίζει ότι «η τουρκική πλευρά έχει τοποθετηθεί θετικά στην προοπτική κατασκευής του φράχτη».

Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τη σύναψη και εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών με την Τουρκία, η Ελλάδα επιθυμεί στενότερη συνεργασία βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, αναφέρει ο κ. Δρούτσας και προσθέτει ότι, σε διμερές επίπεδο, η Ελλάδα επιδιώκει τη βελτίωση της εφαρμογής του Διμερούς Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής, μέσω της υλοποίησης τακτικών συναντήσεων εμπειρογνωμόνων για τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων συνεργασίας και την εξεύρεση τρόπων αποτελεσματικότερης εφαρμογής του. Προκειμένου μάλιστα να βελτιωθεί η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, έχει οριστεί ο λιμένας Δίκιλι, (κοντά στη Σμύρνη), ως συνοριακό σημείο επανεισδοχής παράνομων μεταναστών και η ενεργοποίησή του (11/01/2011) για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επανεισδοχής.