Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κισσάμου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κισσάμου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα αποκλειστικά τηλεκπαίδευσης 

και δια ζώσης και με τηλεκπαίδευση. Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση νόμιμου πιστοποιητικού ή (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση νόμιμου πιστοποιητικού ή  (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Το έγγραφο των αιτήσεων είναι αναρτημένο στο site του Δήμου Κισσάμου www.kissamos.gr και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο mail: [email protected]

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κισσάμου:  Τηλ. : 2822340239  Υπεύθυνη Μαρία Κουφάκη
Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου  Τηλ:  2822031989 & 2822083105   Υπεύθυνη Πευκιανάκη Χρυσή

” Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας”

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook