Πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο και αφορά στη “δημιουργία ενός διατομεακού δικτύου για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού/TOURNET”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+.

Ολοκληρώθηκε διαδικτυακά με επιτυχία η Συνάντηση Εταίρων του έργου TOURNET που συμμετέχει το ΜΑΙΧ και αφορά τη “δημιουργία ενός διατομεακού δικτύου για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού/TOURNET”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+.

Στη Συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 12-14/01/2022, συμμετείχαν εκτός το ΜΑΙΧ, εταίροι από τον οργανισμό Arctic Circle Business από τη Γροιλανδία (συντονιστής του έργου), από την Ισπανία ο συμβουλευτικός οργανισμός Metodo, το Κέντρο Εκπαίδευσης Misericordia, το Πολυτεχνείο της Βαλένθια, το Ευρωπαικό Κέντρο Eπιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Burgos, από τη Γροιλανδία ο τουριστικός οργανσιμός Visit Greenland και ο εκπαιδευτικός οργανισμός JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola από το Μαυροβούνιο.

Στόχος του έργου αυτού είναι η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων αλλά και σε νέους που θα επιθυμούσαν να εμπλακούν στον τουρισμό.

Το έργο αυτό επιδιώκει την ενσωμάτωση στο δίκτυο νέων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
Το δίκτυο αυτό θα εστιάσει σε περιοχές όπου υπάρχει μειωμένος αριθμός τουριστών αλλά θα παρέχει και βιώσιμα εργαλεία διαχείρισης για τις περιοχές που λαμβάνουν υψηλό
αριθμό τουριστών σε περιόδους αιχμής.

Επιδιώκει επίσης να δημιουργήσει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας σε νέους μέσω ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού που επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης ακόμη και στις αγροτικές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα καταρτισθούν νέοι επιχειρηματίες σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων και στα Χανιά από το ΜΑΙΧ.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα μπορεί να  προσφέρεται και διαδικτυακά και αναμένεται να συμβάλλει στην καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων, στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία του τουρισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook