Πρώην Έμπορος των Αθηνών αφού επισκέφθηκε στις 25-11,τα Γραφεία της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας την συνδρομή των Νομικών συνεργατών της ,γεμάτος απόγνωση και πίκρα, διότι ενώ ζήτησε να "πτωχείνει " για χρέος 298.877,17 Ευρώ, προς το Δημόσιο, και ενώ βγήκε από το Πτωχευτικό Δικαστήριο απόφαση πτώχευσης, δεν το κατάλαβε ,με συνέπεια να κουβαλάει τον φόβο της προσωποκράτησης.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω έμπορος διατηρούσε κατάστημα πωλήσεως ανδρικών ειδών, στα 'Ανω Λιόσια Αττικής ,δηλώνοντας με αίτησή του στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών,ότι αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,για χρέος που αφορούσε το Δημόσιο και ότι αναστέλλει τις πληρωμές του επιδιώκοντας να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Η αίτηση , που κατατέθηκε στο Πτωχευτικό Δικαστήριο,για το παραδεκτό της υπόθεσης, συνοδευόταν από τα προβλεπόμενα και οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.4 του Πτωχευτικού Κώδικα, αλλά απορρίφθηκε ,από το Δικαστήριο, με το σκεπτικό της απόφασης , που αναφέρει ότι, ο αιτών, δεν είχε περιουσία για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,(δικαστικά έξοδα, αμοιβές συνδίκων και πραγματογνώμων καθώς και δαπανών μελών της επιτροπής πιστωτών), αλλά διατάχθηκε η εγγραφή του στο Μητρώο Πτωχευσάντων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δηλώνει φανερά, ικανοποιημένη που για μια φορά ακόμα, ένας ΄Ελληνας πολίτης, δέχτηκε τις Υπηρεσίες της, και "ανάσανε" από το βραχνά του χρέους του, υπενθυμίζοντας ότι η αγκαλιά της Ένωσης είναι ανοιχτή , για όλους τους πολίτες, γιατί καταναλωτές είμαστε όλοι μας...