Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022.

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθεί ο Δήμος Κισσάμου μέσω της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 4 θέσεις επιστημονικού προσωπικού που θα καλύψουν αυξημένες ανάγκες σε νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου και προέκυψαν έπειτα από τεκμηριωμένα αιτήματα προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι 4 θέσεις για το Δήμο Κισσάμου είναι οι εξής:

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο σύνδεσμο: www.asep.gr