Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, πρέπει να απευθύνονται οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας προκειμένου να αναθέτουν εξειδικευμένες αναλύσεις για το νερό ύδρευσης καθώς το ΜΑΙΧ διαθέτει το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο σε ολόκληρη την χώρα.

Η άλλη δυνατότητα που έχουν οι ΔΕΥΑΑ είναι η αποστολή των δειγμάτων νερού στο εξωτερικό, όμως ολοένα και περισσότερες εμπιστεύονται και προτιμούν το ΜΑΙΧ, όπως για παράδειγμα η ΔΕΥΑ Χανίων, η ΔΕΥΑ Βόλου και άλλες.

Μάλιστα όπως αναγράφεται σε πρόσφατη απόφαση της ΔΥΑ Βόλου « Η ΔΕΥΑΜΒ οφείλει στις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού που εφαρμόζει να περιλαμβάνει εξειδικευμένες αναλύσεις βάσει της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί «Ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», με καθορισμένη ετήσια συχνότητα , για τις οποίες το εργαστήριο δεν έχει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να τις πραγματοποιήσει.

 Οι αναλύσεις αυτές περιλαμβάνουν ολικά τριαλογονομεθάνια, τριχλωροαιθένιο και τετράχλωροαιθένιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο. Μέχρι το τέλος του 2011, έχει υπολογιστεί ότι θα πρέπει να έχουν αναλυθεί 20 δείγματα πόσιμου νερού για τις προαναφερθείσες παραμέτρους.

Με δεδομένο ότι βάσει της νομοθεσίας το εργαστήριο που θα διενεργήσει τις παραπάνω δοκιμές θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο ως προς αυτές , μετά από έρευνα στο ΕΣΥΔ βρέθηκε ότι : Υπάρχει ένα μόνο διαπιστευμένο εργαστήριο για ολικά τριαλογονομεθάνια, τριχλωροαιθένιο και τετράχλωροαιθένιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο σε όλη την Ελλάδα το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτουτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ)."

Όπως επεσήμανε στο Flashnews.gr διευθυντής του Ινστιτούτου κ.Αλκίνοος Νικολαίδης, στόχος του ΜΑΙΧ, εκτός των δραστηριοτήτων του ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι και η διαρκής ανάπτυξή του στον εργαστηριακό τομέα των εξιδεικευμένων αναλύσεων στον τομέα των τροφίμων και της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης.

Πρόκειται για δραστηριότητες για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι απευθύνοντο αναγκαστικά μόνο σε ειδικά εργαστήρια στο εξωτερικό, ενώ τώρα μπορούν να εξυπηρετούνται και στην Ελλάδα με σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία.

Όμως η πανελλαδική μοναδικότητα του ΜΑΙΧ δεν εξαντλείται στις εξιδεικευμένες και διαπιστευμένες αναλύσεις νερού ύδρευσης, αλλά διαθέτει και το μοναδικό πανελλαδικά, διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης μελιού για την ύπαρξη αντιβιοτικών.

Ως γνωστό, η χρήση και η ύπαρξη αντιβιοτικών στο μέλι απαγορεύεται σε όλόκληρη την Ευρωπαική Ένωση και οι Ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες, αλλά και οι παραγωγοί μελιού που θέλουν πιστοποιητικά καθαρότητας του μελιού τυυς από αντιβιοτικά στέλουν τα δείγματα στο ΜΑΙΧ.

Τέλος να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον πρόσφατο επικαιροποιημένο κατάλογο του υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για τα διαπιστευμένα εργαστήρια σχετικά με Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, το ΜΑΙΧ διαθέτει ένα από τα τρία εργαστήρια πανελλαδικά στα οποία πρέπει να απευθύνται οι ενδιαφερόμενοι για τις σχετικές αναλύσεις, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα προιόντα τους πως δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Flashnews