Τρεις  μαθητές και δύο καθηγητές του Λυκείου Μελεσών ταξίδεψαν στo Tamasi της Ουγγαρίας  από τις 12 Δεκεμβρίου έως και τις 18 του μήνα και συγκεκριμένα στο σχολείο Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda.

Το ταξίδι στην Ουγγαρία έγινε στα πλαίσια του  ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA229 “Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage” και έπειτα από την επιτυχημένη 1η κινητικότητα του σχολείου στην Σικελία τον Οκτώβριο. 

Η ενημέρωση του σχολείου

To συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σύμπραξη 5 ευρωπαϊκών χωρών, με συντονίστρια χώρα την Τσεχία  και συνεργάτες σχολεία, στην Ουγγαρία , στην Βουλγαρία, Ιταλία και  το Γενικό Λύκειο Μελεσών, ως εταίρο από την Ελλάδα. Ως θεμελιώδης στόχος του προγράμματος, ένα πρόγραμμα πρωτίστως παιδαγωγικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, τέθηκε εξαρχής και κατά τον σχεδιασμό του, η καλλιέργεια του σεβασμού στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά στους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα.

Η ομαδοσυνεργατική συνεργασία των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα, η συμμετοχή σε δράσεις  βιωματικές με στόχο την κατανόηση των ιδιαίτερων χρωμάτων της Ουγγρικής κουλτούρας, τόσο διαφορετικής από την Κρητική, η παρουσίαση κάθε αποστολής των μαθητών, της ιδιαίτερης κουλτούρας της χώρας τους με τη μορφή συνοπτικών video παρουσιάσεων, και η συζήτηση σε επίπεδο ολομέλειας των επιμέρους ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των χωρών, υπήρξε υποδειγματική και συγκινητική για το επίπεδο που μπορούν να επιτύχουν τα παιδιά, και κυρίως σε ό,τι μας αφορά τα δικά μας παιδιά από το Λύκειο Μελεσών.

Την πρώτη ημέρα της επίσκεψης μας η Ουγγρική αποστολή μας υποδέχτηκε στο σχολείο με ιδιαίτερη θέρμη που μας προκάλεσε ενθουσιασμό για όσα πιθανά θα επακολουθούσαν. Όλα τα μέλη των ευρωπαϊκών αποστολών πραγματοποιήσαμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα της διαμονής μας, ένα πλούσιο και ιδιαίτερα συμπυκνωμένο πρόγραμμα επισκέψεων  σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως είναι το αναγεννησιακό κάστρο στην μικρή πόλη Ozora, το πλανητάριο με το διαδραστικό εργαστήριο τεχνολογίας στην μεγαλούπολη Pecs, την πανέμορφή λίμνη Balaton, το χωριό Tihany στη βόρεια ακτή της λίμνης στη χερσόνησο Tihany και φυσικά το ιδιαίτερο και εντυπωσιακό σπήλαιο 14 εκ. ετών κάτω από την πόλη Tapolca στο νομό Veszprém, κοντά στη λίμνη.

Αποτελεί σημαντικό γεγονός ότι οι συνεργασίες αυτές  με μαθητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέρουν την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους στις ξένες γλώσσες και να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινότητα των συμμαθητών τους στις κουλτούρες και στα ήθη της Ευρώπης. Με αυτή μας την εκπαίδευση σε θέματα διατήρησης και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οι μαθητές και οι καθηγητές του Λυκείου Μελεσών είμαστε έτοιμοι να  μεταφέρουμε, τις με τέτοιο σπουδαίο τρόπο αποκτηθείσες εμπειρικές μας γνώσεις, στην οικογένεια, στο σχολικό περιβάλλον, και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook