Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται 

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 3.2.2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Κόμβος Πλατανιά – Μόδι – Γεράνι – Λουτράκι – Μπαμπιόλο – Αποθήκες – Ψαθογιάννος – Μανωλιόπουλο – Λειβάδια Γερανίου – 1η ΜΑΛ ΜΑΛΕΜΕ – Μάλεμε – Πύργος Ψηλονέρου – Κυπάρισσος – Κοντομαρί – Ξαμουδοχώρι – Βλαχερωνίτισσα.

Στις 4.2.2022 ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 08.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Σταυρός – Ραντάρ Σταυρού – Μαχαιρίδα – Τερσανάς.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.