Στα €9 δισ. ανέρχεται η έκθεση των Ταμείων σε κρατικά χρεόγραφα, ομόλογα τραπεζών και σε αμοιβαία κεφάλαια, σε ονομαστικές τιμές, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας αν η αποτίμηση γίνει σε τρέχουσες τιμές τότε οι ζημιές ανέρχονται στο 50%.

Αν τώρα σε αυτά συνυπολογιστούν τα χαμένα κεφάλαια από το 1999 και οι ζημιές από τα δομημένα ομόλογα, τότε οι ζημιές επί των αποθεματικών προσεγγίζουν το 70-80% και φαίνεται ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα θα ήταν βιώσιμο ακόμα και χωρίς τις ρυθμίσεις και σίγουρα χωρίς τις μειώσεις συντάξεων.

Εάν τα ταμεία είχαν διατηρήσει υψηλή ρευστότητα στα αποθεματικά τους θα είχαν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις, να αγοράσουν τώρα έντοκα γραμμάτια και να αποφύγει το Δημόσιο τους κινδύνους στην εσωτερική αγορά από ενδεχόμενη στάση πληρωμών.

Όπως αναφέρει σε σχετικό έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, «μέσα στο προσεχές διάστημα θα προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας περιορισμού του ελληνικού χρέους και του τρόπου υλοποίησής της στα ασφαλιστικά ταμεία».

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή, μετά από ερώτηση που είχε υποβάλει ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος ζητούσε να ενημερωθεί «εάν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι από τον Μάρτιο του 2010, τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεώθηκαν να αγοράσουν επιπρόσθετα ελληνικά ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες Τραπεζών και ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού».

Παράλληλα, επισήμαινε ότι η κυβέρνηση οφείλει να θέσει ως «κόκκινη γραμμή» την απόλυτη προστασία των Ασφαλιστικών Ταμείων από τις απώλειες που θα εγγράψουν από το «κούρεμα» των ομολόγων.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «στις 30.09.2011, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατείχαν στο χαρτοφυλάκιό τους ομόλογα ελληνικού δημοσίου ονομαστικής αξίας 7.333.493.580,27 ευρώ και τρέχουσας αξίας 4.209.559.659,98 ευρώ.

Αντίστοιχα, στις 31.03.2010, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατείχαν στο χαρτοφυλάκιο τους ομόλογα ελληνικού δημοσίου ονομαστικής αξίας 8.113.604.037,68 ευρώ και τρέχουσας αξίας 7.603.249.861,21 ευρώ».

Ο κ. Κουτρουμάνης ενημερώνει επιπλέον ότι «στις 30.09.2011, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατείχαν στο χαρτοφυλάκιο τους έντοκα γραμμάτια ύψους 84.316.077,49 ευρώ, μερίδια ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 643.459.482,04 ευρώ και τραπεζικά ομόλογα ύψους 391.000.000,00 ευρώ σε ονομαστικές αξίες.

 Οι αντίστοιχες αξίες στις 31.03.2010 ήταν 86.151.655,53 ευρώ για τα έντοκα γραμμάτια, 773.903.678,69 ευρώ για τα μερίδια ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και 424.555.500,00 ευρώ για τα τραπεζικά ομόλογα».

Καθίσταται προφανές, σημειώνει ο υπουργός, ότι βάσει των ανωτέρω «η αναφορά σε υποχρεωτική αύξηση της επένδυσης των ασφαλιστικών ταμείων στις προαναφερόμενες κατηγορίες χρεογράφων δεν ευσταθεί».

sofokleousin.gr