Την ανησυχία του προς τους κ.κ Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για το μέλλον των οργανισμών ΟΑΝΑΚ ΑΕ και ΟΑΔΥΚ, εκφράζει με ερώτηση του ο βουλευτής Ηρακλείου του Σύριζα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Κριτσωτάκης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει συζήτηση για συνένωση των δύο οργανισμών της Κρήτης, των ΟΑΝΑΚ ΑΕ και ΟΑΔΥΚ ΑΕ, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου φορέα.

Ο σχεδιασμός αυτός βρίσκει σύμφωνα τα ΔΣ και τους εργαζόμενους των δύο οργανισμών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε η όλη προσπάθεια να γίνει ορθολογικά, με βάση τις ανάγκες και τις προοπτικές του τόπου και της κοινωνίας, με ορθή νομική διαδικασία και έπειτα από μελέτη, με κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης του νησιού, χωρίς «ανταλλάγματα» και «εν κρυπτώ συμφωνίες».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους των οργανισμών. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις και τα μέτρα που αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις της χώρας, δημιουργούν έντονες ανησυχίες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στην κοινωνία του νησιού, ανησυχίες που εντείνονται με φήμες περί κατάργησης ή απορρόφησή των δύο οργανισμών κ.ά.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή

υπάρχουν μείζονα θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν όπως η διαχείριση υποχρεώσεων και απαιτήσεων τόσο από ιδιώτες όσο και κυρίως από τους ΟΤΑ (οι οποίοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους χωρίς χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό),
οι δύο αυτοί οργανισμοί, με δεδομένη την ομοειδή φυσιογνωμία τους, αποτελούν βασικά εργαλεία ανάπτυξης του νησιού με σημαντική εμπειρία και εξοπλισμό καθώς και πλούσια και εξειδικευμένη τεχνογνωσία

καθώς και επειδή τα τελευταία χρόνια υπήρξε σοβαρή μείωση του αριθμού του προσωπικού τους

ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιος είναι ο τελικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας καθώς και του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των δύο αυτών σημαντικών οργανισμών της Κρήτης; Έχει όντως ολοκληρωθεί η μελέτη για τη συνένωσή τους και αν ναι γιατί αυτή δεν κοινοποιείται ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες;