Με “μεικτό” τρόπο, την ερχόμενη Τετάρτη (2/3).

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Μεταβολές οικισμών Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021 και διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων {Δήμαρχος}

 1. Απόδοση χρημάτων στον «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ»  {Αλόγλου}
 2. Παράταση της μίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται εντός του κλειστού γυμναστηρίου του Κλαδισού {Αλόγλου}
 3. Άδεια αφισοκόλλησης ατελώς σε ταμπλό του Δήμου Χανίων,  στον Ναυτικό Όμιλο Χανίων {Αλόγλου}
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών {Αλόγλου}
 5. Έγκριση πεπραγμένων οικονομικής επιτροπής Α’ εξαμήνου έτους 2021 {Αλόγλου}
 6. Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων για το έτος 2022 {Γιαννακάκης}
 7. Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ για το έτος 2022 {Γιαννακάκης}
 8. Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 5131198 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» {Καλογριδάκης}
 9. Έκφραση γνώμης για την μελέτη «Οριστική Οριοθέτηση με Έργα Διευθέτησης Τμημάτων Ρεμάτων στη θέση «Πατρώνας Ρυάκι» εντός οικισμού Αγυιάς ΔΕ Θερίσου, Δ. Χανίων ΠΕ Χανίων» {Καλογριδάκης}
 10. Έκφραση γνώμης επί της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ {Καλογριδάκης}
 11. Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων που αφορά τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 110 0250002 και 50 110 ΕΚ00039 που βρίσκονται εντός οικισμού Περιβόλια, στην οδό Δασκαλογιάννη Δ.Ε. Θερίσου, του Δήμου Χανίων  {Καλογριδάκης}
 12. Διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου με ΚΑΕΚ 50 150 0921003/5/0 και του ακινήτου με ΚΑΕΚ 50 150 ΕΚ00254, στη πάροδο Πατριάρχου Ιωαννικείου, στο ΟΤ27, στη περιοχή  Νέα Χώρα του Δήμου Χανίων (Φαντάκης) {Καλογριδάκης}
 13. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης είκοσι πέντε (25) ποδηλάτων και δέκα δίτροχων μοτοσικλετών με συστέγαση {Νικηφοράκης}
 14. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης Δημοτικών εγκαταστάσεων για ετήσιες επιδείξεις αθλημάτων από αθλητικά σωματεία {Μιχαηλάκης}
 15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας στο κλειστό γυμναστήριο Σούδας του Δήμου Χανίων για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 {Μιχαηλάκης}

Και έκτακτη συνεδρίαση “διά περιφοράς”

Η σχετική πρόσκληση

Καλείστε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

    Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (09:00πμ έως 13:00 την 28-2-2022) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου ([email protected]) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει

Μετά το πέρας της λήξης στις 13:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Έκδοση απόφασης στήριξης αιτούντων (συμβασιούχων – παρατασιούχων) ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου κατά τη δικάσιμο της 02-03-2022

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή το δικαστήριο θα γίνει τη προσεχή Τετάρτη 02-03-2022.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook