Σύμφωνα με νέα έκθεση του οίκου αξιολόγησης Moody's, οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου παραμένουν αρνητικές λόγω των δύσκολων συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν οι τράπεζες και οι οποίες προκύπτουν από την επιδείνωση της ύφεσης και τη συνεχιζόμενη ελληνική κρίση χρέους.

Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η φερεγγυότητα, η χρηματοδοτική και χρηματοοικονομική απόδοση του τραπεζικού κλάδου θα παραμείνουν υπό πίεση, εξαιτίας των άσχημων συνθηκών, οι οποίες θα επιδεινωθούν και θα παραμείνουν για τους επόμενους 12 με 18 μήνες.

Οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν αποκλεισμένες από τις αγορές ενώ οι εκροές κεφαλαίων θα συνεχιστούν, εκτιμά η Moody’s και τονίζει πως θα παραμείνουν εξαρτημένες από την ΕΚΤ.

Κατά την εκτίμηση του οίκου, η στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση θα προέλθει από το ΔΝΤ και την ΕΕ μέσω του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γεγονός που θα οδηγήσει σε κρατικοποιήσεις.