Δημοσιεύματα , που αναφέρονται στη λειτουργία του Ειδικού Γυμνασίου Χανίων, το οποίο στεγάζεται στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, σχολίασε στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου, σήμερα, ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.

«Αδικείται ο Δήμος Χανίων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Δήμος Χανίων, αναγνωρίζοντας τις απαράδεκτες συνθήκες στις οποίες στεγάζεται το Ειδικό Γυμνάσιο έχει δρομολογήσει ήδη την διαδικασία για τη μεταστέγαση του εν λόγω Σχολείου.

«Έχουμε αφιερώσει ατελείωτες ώρες για το θέμα αυτό ως Δημοτική Αρχή», δήλωσε ο κ. Σκουλάκης, γνωστοποιώντας ότι «μετά από μία εναγώνια αναζήτηση χώρου για τη μεταστέγασή του, καταλήξαμε στο πρώην Γυμνάσιο Μουρνιών».

“Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων εκπόνησε την μελέτη «Διαρρύθμιση και επισκευή πρώην Γυμνασίου Μουρνιών» προϋπολογισμού 260.000,00 € . Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στις 15/11/2011.

Το έργο θα δημοπρατηθεί στις 13/12/2011, με περαίωση 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Θα χρηματοδοτηθεί δε, από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων, καθώς η λύση στο χρονίζον αυτό πρόβλημα ήταν και είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής” τόνισε ο Δήμαρχος Χανίων, σημειώνοντας ακόμη ότι στις 27/9/2011, λύθηκε κοινή συναινέσει το χρησιδάνειο του πρώην Γυμνασίου Μουρνιών, που είχε συναφθεί στις 4/6/2008 μεταξύ του πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου και του Υπουργείου Παιδείας – Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων με σκοπό να στεγαστεί εκεί σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ή κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων και το οποίο ίσχυε για 12 έτη.

Ο κ. Σκουλάκης, έκανε μία σύντομη αναδρομή, στις ενέργειες που είχε προβεί ο Δήμος Χανίων για το θέμα αυτό, σημειώνοντας μάλιστα ότι στις 11/10/2011, σε συνέντευξη Τύπου με θέμα «έργα σχολικής στέγης στον Δήμο Χανίων», είχε γνωστοποιηθεί από τον ίδιο η μεταστέγαση του Ειδικού Γυμνασίου στο πρώην Γυμνάσιο Μουρνιών.

«Κατόπιν των προαναφερθέντων, θεωρούμε ότι η Διεύθυνση του Ειδικού Γυμνασίου, θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει για να ενημερωθεί επί των ενεργειών του Δήμου Χανίων και των θετικών εξελίξεων στο συγκεκριμένο θέμα», τόνισε ο Δήμαρχος Χανίων.

Γνωστοποίησε τέλος, ότι ο Δήμος Χανίων στηρίζει και συνδράμει το Ειδικό Γυμνάσιο μέσω του Κέντρου Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (σε θέματα σίτισης των μαθητών) ενώ, διευκολύνει με παρεμβάσεις των Υπηρεσιών του, στην επίλυση μικρών προβλημάτων που προκύπτουν.