Ο Δήμος Χερσονήσου οργανώνει την προσεχή Τετάρτη στις 7.00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Λιμένος Χερσονήσου στην οδό Φιλικής Εταιρίας ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική και Δράση στον Τομέα της Νεολαίας» με στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο στον τομέα της νεολαίας.

Τα κύρια ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν είναι:

1. Η πολιτική του Δήμου Χερσονήσου στον τομέα της νεολαίας και η σχέση της με την εθνική και την ευρωπαϊκή πολιτική
2. Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη Νεολαία του Δήμου
3. Ευκαιρίες και δυνατότητες της νεολαίας στη μάθηση, στην κινητικότητα στην Ευρώπη, στον εθελοντισμό και στην τοπική ανάπτυξη.
4. Δικτύωση μεταξύ των νέων της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου
5. Βέλτιστες Πρακτικές: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας στην Ελλάδα

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Για τη σημερινή Δημοτική Αρχή ο τομέας της νεολαίας αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές εξελίξεις και για το λόγο αυτό υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν από τη Δημοτική Αρχή. Στόχος μας αποτελεί η διασύνδεση με τους τοπικούς, κοινωνικούς και επαγγελματοβιοτεχνικούς φορείς, η ενθάρρυνση και η εξασφάλιση της συμμετοχής τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και τέλος η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και η ενασχόληση των νέων με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και άλλες τοπικές δράσεις.»