Ιπτάμενος κατάσκοπος για όλες τις δουλειές είναι τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται σε αμυντικές εφαρμογές, αλλά για πρώτη φορά ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος την αξιοποιεί για αεροφωτογραφικές λήψεις. Ο ΟΚΧΕ ήδη εφάρμοσε πιλοτικό πρόγραμμα με αντικείμενο την αξιοποίηση αεροφωτογραφικών λήψεων από ΜΕΑ για την παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων υψηλής ακρίβειας.

«Τα πλεονεκτήματα των ΜΕΑ, σε σχέση με τα επανδρωμένα αεροσκάφη είναι πολλά, γιατί η απομάκρυνση του πληρώματος από το αεροσκάφος παρέχει δυνατότητες για μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης, σε μεγαλύτερο ύψος, με μεγαλύτερη ταχύτητα, σε επικίνδυνο περιβάλλον και χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», επισημαίνει στο «Έθνος της Κυριακής», ο πρόεδρος του ΟΚΧΕ, Γιώργος Μουτεβελής: «Για παράδειγμα, σε περίπτωση πλημμύρας καλλιεργειών μπορούν να πετάξουν στη μέγιστη στιγμή της πλημμύρας και να αποτυπώσουν τις εκτάσεις που πλημμύρισαν, προκειμένου να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για τις αποζημιώσεις των αγροτών.

Άλλες εφαρμογές των ΜΕΑ είναι η αναζήτηση επιζώντων και η διάσωση, η επιτήρηση συνόρων, η παρακολούθηση γεγονότων μεγάλης κλίμακας, ο έλεγχος της οδικής και θαλάσσιας κυκλοφορίας, οι τηλεπικοινωνίες, η λήψη μετεωρολογικών δεδομένων, η καταγραφή και ο έλεγχος δικτύων μεταφοράς ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ) κ.ά.

Σήμερα οι φωτογραμμετρικές μελέτες είναι συνήθως περιορισμένης κλίμακας, εξαιτίας του υψηλού κόστους, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης, δηλαδή ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η εκτέλεση, ο αποχαρακτηρισμός του υλικού από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) είναι αδικαιολόγητα μεγάλος. Η χρήση των ΜΕΑ θα δώσει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού αεροφωτογραφικών έργων, με μειωμένο κόστος και χρόνο, λόγω της ευκολίας σχεδιασμού και εκτέλεσης πτήσεων σε διάστημα μερικών ωρών».

Σύμφωνα με το ΝΔ 1013/1971, στις λήψεις και στις εργασίες επεξεργασίας γεωγραφικού υλικού είναι υποχρεωτική η παρουσία αξιωματικού της ΓΥΣ.

Η άδεια εκτέλεσης πτήσεων στον ελληνικό χώρο για λήψη αεροφωτογραφιών χορηγείται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας και όπως λέει ο πρόεδρος του ΟΚΧΕ: «Ο ΟΚΧΕ έλαβε άδεια για να πετάξουν τα ΜΕΑ μετά από ενάμιση χρόνο. Βάσει του ν. 3882/2010 έχει ανατεθεί στον Οργανισμό ο σχεδιασμός και ο συντονισμός μιας συλλογικής προσπάθειας, ώστε να αποκτήσει η χώρα μας σύγχρονη και έγκυρη γεωχωρική πληροφορία.