Η "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Καστελλίου" θα συγχωνευθεί με άλλες κερδοφόρες Δημοτικές επιχειρήσεις όπως δήλωσε στο Flashnews.gr ο Δήμαρχος Μίνωα Πεδιάδος Ζαχαρίας Καλογεράκης.

Ήδη στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία αφού το παθητικό της "αμαρτωλής" εταιρείας αγγίζει τα 400.000ευρώ ενώ γίνεται μια αποτίμηση από ορκωτούς λογιστές για την αποτίμηση των έργων που είχε εκτελέσει και είχαν υπερτιμολογηθεί, χωρίς ποτέ να γίνουν.

Ο κ. Καλογεράκης τόνισε ότι ζήτησε να υπάρξει πλήρης καταγραφή των έργων, αυτοψίες και επιμετρήσεις προκειμένου να καλύψει οικονομικά τα υπό εκτέλεση έργα.