Με 52 συνολικά έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, η Κρήτη συγκαταλέγεται ως η πρώτη, με διαφορά, (δεύτερη έρχεται η Κ. Μακεδονία με 38 έργα) περιφέρεια πανελλαδικά σε επενδύσεις που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Οι εγκριθείσες προτάσεις αφορούν στην υλοποίηση επενδύσεων  από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα

Για τα 52 έργα που θα υλοποιηθούν στη Κρήτη και  που εντάχθηκαν στον «Πράσινο Τουρισμό», ο εγκεκριμένος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός φτάνει στα 9.707.020,01 εκατ. ευρώ με αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση 3.882.808,01 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις φάνηκε ότι έσπευσαν να αξιοποιήσουν τον «Πράσινο Τουρισμό», καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα  να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Στο σύνολο της χώρας εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 238 επενδυτικά σχέδια  συνολικού προϋπολογισμού 33,464 εκατ. ευρώ και αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότηση  13,435 εκατ. ευρώ.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις εγκριθείσες προτάσεις

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα συνολικά αποτελέσματα ανά γεωγραφική περιφέρεια


Στόχος των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων

Ειδικότερα, στόχος των ενεργειών που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και η υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ, παράλληλα, προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η σαφώς διαφαινόμενη τάση των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την οποία οι τουρίστες αλλά και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις προσπαθούν να συνδυάσουν την τουριστική δράση με το περιβάλλον και την προστασία του,  αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για πράσινες επενδύσεις.

Η αναγνώριση των τάσεων αυτών και η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των τουριστικών μονάδων με την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών στους τουρίστες, έχουν αναδείξει τη μορφή του «Πράσινου Τουρισμού», σαν ένα νέο και ιδιαίτερα επικερδές, τουριστικό «προϊόν»

 Ο «Πράσινος Τουρισμός», αποτελεί μια από τις δράσεις ενίσχυσης του τουριστικού κλάδου, μετά  από  ένα μεγάλο διάστημα παύσης σε εξειδικευμένα προγράμματα για τον συγκεκριμένο χώρο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Να σημειωθεί ότι προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει ήδη προκηρυχτεί ο «Εναλλακτικός Τουρισμός», ενώ σχεδιάζονται οι οδηγοί για τους πιθανούς επενδυτές και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2012 θα βγούνε, επίσης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων» όπως και το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός για Νέες Επιχειρήσεις».

Με τα προγράμματα αυτά, δίνεται μία σοβαρή δυνατότητα ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων, εφ’ όσον υλοποιούν ενέργειες με περιβαλλοντικό χαρακτήρα ή διαφοροποιούνται σε ό,τι αφορά το προϊόν και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι αν όντως τα υπό υλοποίηση επενδυτικά σχέδια ανταποκριθούν στις αρχές και τους στόχους χρηματοδότησής τους, και με ποιο τρόπο θα διασφαλιστούν συνολικά οφέλη για τις περιοχές που θα τα φιλοξενήσουν.

 

Flashnews.gr/ Ελένη Ζουμαδάκη