Θα πληρωθούν σύντομα καθώς φαίνεται οι ειδικευόμενοι γιατροί του Βενιζελείου μετά την παρέμβαση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Συγκεκριμένα ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης κ. Μάνος Φραγιαδουλάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε το πρωί  της Τρίτης με τους ειδικευόμενους γιατρούς του Βενιζέλειου – Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, οι οποίοι πραγματοποίησαν το πρωί συμβολική κατάληψη στην κεντρική υπηρεσία, τους ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το ΥΥΚΑ για το θέμα της καθυστέρησης της καταβολής της μισθοδοσίας τους.

Σε συνέχεια της συνεργασίας που είχε αναπτυχθεί με την αρμόδια Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης-Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προϊσταμένου της Δ/νσης, κ. Κ. Ρόμπα προς τον
Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, σήμερα αναμένεται να αποσταλεί η σχετική βεβαίωση για την ανάληψη δέσμευσης των πιστώσεων, η οποία δεν έχει χορηγηθεί, για τη μισθοδοσία των ειδικευομένων και αγροτικών γιατρών και του πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που υπηρετεί στα Νοσοκομεία και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και μισθοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.