Ο Δήμος Κισσάμου εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην συνεδρίαση της 25ης  Νοεμβρίου 2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης αποφασίστηκε η έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, του έργου «Αντιστήριξη των πρανών στο τμήμα Τοπόλια - Κατσοματάδω», προϋπολογισμού 4.150.000 €.

Πρόκειται για την δικαίωση ενός χρόνιου αιτήματος των 10 τελευταίων ετών των δημοτικών συμβουλίων τόσο των πρώην δήμων Μηθύμνης και Ιναχωρίου, όσο και του νυν δήμου Κισσάμου. Ο δρόμος που διέρχεται το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Φαράγγι των Τοπολίων με την ιστορική σήραγγα, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφαλείας με κυριότερο τις συχνές καταπτώσεις βράχων. Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2002 όπου και αποφασίστηκε το κλείσιμο του  δρόμου από τον τότε Νομάρχη.

Από την συνεργασία των ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Χανίων συντάχθηκε η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 4.150.000 € που υποβλήθηκε για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π.  Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013. Η διαδικασία αυτή αποδεικνύει και τα σημαντικά αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από την ουσιαστική και καλά σχεδιασμένη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Πολυτεχνείο Κρήτης στην κατεύθυνση της επίλυσης σημαντικών προβλημάτων.

Η υλοποίηση του έργου θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων κατά μήκος μιας από τις ομορφότερες διαδρομές της Κρήτης. Με την αναμενόμενη κατασκευή του βασικού έργου της Παράκαμψης Τοπολίων και Έλους προϋπ/σμού 24.250.000€ – έργου «σημαία» για την νυν Περιφερειακή Αρχή και κύριο αίτημα για τον δήμο Κισσάμου– θα καταστεί ο δρόμος του Φαραγγιού των Τοπολίων μια εναλλακτική φυσιολατρική διαδρομή και θα επιτρέψει την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Επίσης σημαντικό για τον δήμο μας είναι και το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης» που επίσης χρηματοδοτείται από το Ε.Π.  Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 και που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα σε μήκος περίπου 5 χιλιομέτρων από Καλουδιανά προς Τοπόλια,