Στην ανάδειξη των ορεινών οικισμών Δήμου Ιεράπετρας ως περιοχών κατοικίας, αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού, στοχεύει ο Δήμος Ιεράπετρας με την κατάθεση της πρότασης του για το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) της Περιφέρειας Κρήτης.

Το ύψος της πρότασης φτάνει τα 2,5 εκ. ευρώ και γενικός στόχος του σχεδίου είναι η τόνωση της ελκυστικότητας της ορεινής περιοχής του Δήμου Ιεράπετρας, για αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων α’ και β’ κατοικίας αλλά και μικρών τουριστικών μονάδων.

Στην ελκυστικότητα αυτή, εκτός από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, συμβάλλει το σχέδιο του ΟΣΑΠΥ Ιεράπετρας με τα προτεινόμενα έργα υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα χωριά και τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών, πχ. για τηλεεργασία, που διευκολύνουν τη μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή.

Στο γενικό στόχο περιέχονται οι ειδικοί στόχοι προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με την κατασκευή έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων, έργων αναπλάσεων και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος των παραδοσιακών οικισμών κλπ.

Επίσης στην ελκυστικότητα περιέχεται ο ειδικός στόχος της αναψυχής και πολιτισμού με τη δημιουργία κατάλληλων χώρων, υπαίθριων και στεγασμένων (πάρκα, αίθουσες εκδηλώσεων με την ανάδειξη των παλιών ΔΣ κλπ.).

Τα παλιά Δημοτικά Σχολεία θα μπορούν να φιλοξενήσουν και δράσεις εξ αποστάσεως διδασκαλίας αγροτών στα πλαίσια προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

«Το φαινόμενο της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης και της εγκατάλειψης των χωριών μας, πρέπει να συγκρατηθεί ή και να αναιρεθεί στην πορεία, με κατάλληλα μέτρα για βελτίωση της ποιότητας ζωής στα χωριά ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους.

Κεντρικός στόχος για την ανάπτυξη του Δήμου που θέτει η πρόταση αυτή είναι, εκτός από την ενίσχυση του ρόλου του οικιστικού κέντρου της Ιεράπετρας, η συνεργασία της πόλης και της υπαίθρου με δημιουργία πλεγμάτων, τα οποία σκοπό έχουν να καταστήσουν το χώρο συνολικά ελκυστικό.

Έτσι πιστεύουμε πως οι οικισμοί που φθίνουν μπορούν να ενταχθούν σε ένα μεγάλο πρόγραμμα εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αναβάθμισης των οδικών δικτύων πρόσβασης, αλλά και προγράμματα ενθάρρυνσης απόκτησης β’ κατοικίας τόσο από τους κατοίκους της Κρήτης και της Χώρας όσο και από τους κατοίκους του εξωτερικού.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στους ορεινούς οικισμούς συνδέεται με τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης- αποχέτευσης και κυρίως με την εμφάνιση του οικισμού δηλαδή με έργα ανάπλασης, που εξασφαλίζουν την αισθητική και περιβαλλοντική φροντίδα και αξιοποίηση των ιδιαίτερων στοιχείων τους, με επανάχρηση και των υπαρχόντων κτιρίων.

Επίσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αλλά και αστικού και κοινωνικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια αξιόλογη προοπτική να ζωντανέψουν τα χωριά μας», επισημαίνει ο Δήμαρχος κ. Σήφης Αναστασάκης.