Μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. σε 37 φορτία εσπεριδοειδών με προορισμό τις γειτονικές χώρες της Βουλγαρίας και Ρουμανίας, υπάλληλοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας σε συνεργασία με υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε. διαπίστωσαν την έλλειψη των απαραιτήτων συνοδευτικών εγγράφων των διακινούμενων προϊόντων προς τις χώρες αυτές.

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τις ισχύουσες διατάξεις υποβάλλονται στη διαδικασία κυρώσεων με επιβολή χρηματικών προστίμων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκανδαλίδης δήλωσε:

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλα τα σημεία εξόδου της χώρας σε εικοσιτετράωρη βάση, τις εργάσιμες ημέρες καθώς και τις αργίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι παρατυπίες κατά την διακίνηση των εσπεριδοειδών.

Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να δυσφημιστούν τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά τυποποιημένα προϊόντα και να δημιουργηθεί κλίμα αθέμιτου ανταγωνισμού σε αγορές που με τόσο κόπο έχουν κατακτηθεί.»