Η «Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ» πλειοδότησε στο διαγωνισμό για την εκμίσθωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, οι οικονομικές προσφορές στον οποίο αποσφραγίστηκαν την Τρίτη.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, η εκμίσθωση θα γίνει έναντι 43 εκατ. ευρώ, πλέον πληθωρισμού και λοιπών προσαυξήσεων.

Επισημαίνεται ότι στο μίσθωμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις, που η πλειοδότρια εταιρεία έχει δεσμευθεί με την τεχνική προσφορά της ότι θα υλοποιήσει για την αναβάθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό της μαρίνας.


in.gr