Σε στάσεις εργασίας προχωρούν από σήμερα και μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου οι τελωνειακοί υπάλληλοι.

Οι στάσεις εργασίας σε όλες τις τελωνειακές μονάδες θα πραγματοποιούνται από 05:00 έως 07:30 και από 15:30 έως 20:00.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι διεκδικούν:

- Την καθιέρωση δυνατότητας απογευματινής υπερωριακής εργασίας τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών, προκειμένου να είναι σε θέση οι τελωνειακές υπηρεσίες να ανταποκριθούν τόσο στα αιτήματα των συναλλασσομένων για εκτέλεση τελωνειακών εργασιών πέραν του προβλεπομένου ωραρίου όσο και στις ανάγκες ολοκλήρωσης των τελωνειακών ελέγχων και λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεων βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

- Την πρόβλεψη αυξημένου ωρομισθίου για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, λαμβάνοντας υπ' όψιν τον υψηλό βαθμό ευθύνης των Τελωνειακών Υπαλλήλων για την παροχή εργασίας αυξημένης σπουδαιότητας και τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας τους.

- Τη θεσμοθέτηση ενός ευέλικτου και άμεσου σε απόδοση συστήματος καταβολής στους Τελωνειακούς Υπαλλήλους των πρόσθετων εξόδων που υποχρεώνονται για την εκτός του τελωνειακού καταστήματος εργασία τους.

Mε επιστολή προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο η Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων ζητάει να εξαιρεθούν οι τελωνειακοί από την εργασιακή εφεδρεία.