Δύο νέες προσκλήσεις συνολικού ύψους 23.000.000 ΕΥΡΩ για την ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη.

Η πρώτη αναφέρεται στην υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές (NATURA 2000 ή εθνικώς προστατευόμενες περιοχές) ή κηρυγμένες περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα Διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης. Η πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης.

Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν :
• Δράσεις και έργα που αφορούν σε προστασία, διαχείριση, πρόληψη, ανάδειξη και αξιοποίηση των επιλεγμένων προστατευόμενων περιοχών.
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο προϋπολογισμού 3.000.000 ΕΥΡΩ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η δεύτερη αναφέρεται στην υποβολή προτάσεων που αφορούν στην επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη και προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (Άτομα με Αναπηρίες, Ειδικές Ομάδες, κλπ). Η πρόσκληση απευθύνεται Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην 7η ΥΠΕ Κρήτης, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., στους Δήμους της Κρήτης και εποπτευόμενους από αυτούς φορείς, στις Μητροπόλεις Περιφέρειας Κρήτης και Νομικά Πρόσωπα αυτών καθ’ αρμοδιότητα καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν :
  •  Ανάπτυξη δομών ανοιχτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων (ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, προστατευόμενα διαμερίσματα κλπ)
  •  Δημιουργία δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, άτομα με Ατσχάϊμερ, γέροντες (ΚΗΦΗ) κλπ
  •  Κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης (ναρκωτικά, αλκοόλ κλπ)
  •  Επέκταση ή και δημιουργία υποδομών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών που συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται σε νοσοκομειακές μονάδες της Κρήτης.
  •  Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία (ΣΥΔ ΑΜΕΑ)
  •  Δημιουργία – Αναβάθμιση ΚΔΑΠ ΜΕΑ
  •  Γηροκομεία προϋπολογισμού 20.000.000 ΕΥΡΩ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.