Ενάμισυ μήνα μετά την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης και παραμένει το κενό σε ότι αφορά στο τι μέλλει γενέσθαι με τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που λειτουργούν στο πλαίσιο των Δήμων. Μια τέτοια επιχείρηση που έχει χαρακτηριστεί ως κοινωφελής είναι και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου  το ΔΣ του οποίου ομόφωνα αποφάσισε να συνεχιστεί η αυτοτελής λειτουργία του και να μην συγχωνευτεί με άλλες δημοτικές επιχειρήσεις.

Όπως ανακοίνωσε στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος του ΚΑΜ Άρης Παπαδογιάννης, ο Νόμος για τον "Καλλικράτη" προβλέπει πως υπο όρους και προυποθέσεις κάποια Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) των Δήμων, μπορούν να παραμείνουν αυτοτελή και να μην συγχωνευτούν , όπως όλες οι άλλες δημοτικές επιχειρήσεις. Όμως ο Νόμος παρέβλεψε την περίπτωση των ΝΠΙΔ. Και ενώ υπήρξε η υπόσχεση πως εντός του Ιανουαρίου θα κατατίθετο σχετικό τροπολογία, αυτό δεν έγινε.

Μάλιστα ο κ.Παπαδογιάννης επεσήμανε ότι σύμφωνα με τον Νόμο στις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν γίνει οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων των δήμων και εν όψει αυτής της ημερομηνίας το ΔΣ του ΚΑΜ αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθεί η συνέχιση της αυτοτελούς λειτουργίας του Κέντρου.

Ο πρόεδρος του ΚΑΜ αναφέρθηκε αναλυτικά στους σκοπούς ίδρυσης, στο έργο και στις δραστηριότητες πανελλαδικής εμβέλειας του Κέντρου, ενώ θα ζητηθεί η απόφαση αυτή να αποτελέσει απόφαση και του δημοτικού συμβουλίου Χανίων προκειμένου να υπάρξει αίτημα προς την πολιτεία για τροποποίηση του Νόμου.