Μείωση 5% κατέγραψε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές 2005, κατά το γ’ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2010.

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 5,1% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2010. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 15,2% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2010.

Σημαντική μείωση κατά 71,4% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, αντισταθμίζοντας μερικώς τη μείωση του ΑΕΠ. Αύξηση κατά 3,2% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2010 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Μείωση κατά 4,3% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2010 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 11,4%.

Στο 9μηνο 2011 το ΑΕΠ σημειώνει μέση πτώση 6,9%, έναντι πτώσης 2,5% στο αντίστοιχο διάστημα του 2010.