Επιστολή για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Σελλιναρίου, απέστειλε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Δ. Κουνενάκης προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του να προωθήσει το θέμα πρόσθετης χρηματοδότησης στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να εξασφαλισθεί άμεσα η αναγκαία πίστωση για την ολοκλήρωση του έργου πριν την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου.

"Κύριε Περιφερειάρχη,

Σε συνέχεια σχετικού μας εγγράφου, σας κοινοποιούμε το αριθμ.3627/29-11-2011 έγγραφο του Διευθυντή της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ κ. Αγαπάκη, από το οποίο προκύπτει ότι το αρμόδιο Υπουργείο διέθεσε πίστωση μόλις 50.000 € για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ΒΟΑΚ στην περιοχή Σελλινάρι.

Είναι προφανές ότι το ποσό είναι ανεπαρκέστατο, δεδομένου ότι απαιτείται πίστωση για το υπόλοιπο του έργου ποσού 800.000 € και εφόσον συνεχισθεί αυτή η χρηματοδότηση είναι βέβαιο ότι το έργο δεν θα ολοκληρωθεί ούτε εντός του 2012 και θα συνεχισθεί η απίστευτη ταλαιπωρία στην συγκεκριμένη περιοχή.

Παρακαλούμε ως εκ τούτου για την προώθηση του θέματος στο αρμόδιο Υπουργείο ώστε να εξασφαλισθεί εγκαίρως η αναγκαία πίστωση για να ολοκληρωθούν τα έργα πριν την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου."


radiolasithi.gr