Στη συρρίκνωση της ελληνικής σημαίας στην ελληνική ναυτιλία και στις αλλεπάλληλες μειώσεις των οργανικών συνθέσεων στα πλοία αποδίδει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) τη μείωση του αριθμού των Ελλήνων ναυτεργατών αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων κατά περίπου 15.000 άτομα.

Η μείωση αυτή έγινε αντικείμενο συζήτησης κατά το τακτικό γενικό συμβούλιο της ΠΝΟ την Παρασκευή, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ με την έγκριση του απολογισμού έργου της διοίκησης της Ομοσπονδίας για το 2011 και την έγκριση του προγραμματισμού δράσης για το 2012.

Το γενικό συμβούλιο επισήμανε επίσης ότι η είναι δραματική η επιδείνωση των Ασφαλιστικών Ταμείων των ναυτεργατών σε τέτοιο βαθμό που η επιχορήγησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να συνεχίσουν να καταβάλλονται οι συντάξεις στους ναυτεργάτες.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ζήτησε επίσης την άρση της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών, που βρίσκεται σε ισχύ για πλέον του έτους, κάνοντας λόγο για «επαίσχυντο και αντεργατικό μέτρο».

Ανάμεσα στα υπόλοιπα θέματα που εξετάστηκαν στο συμβούλιο ήταν η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και διεύρυνσή τους στο μέλλον, η διατήρηση του ΝΑΤ και η απρόσκοπτη συνέχιση χρηματοδότησής του από τον τακτικό προϋπολογισμό καθώς και η συνέχιση των παροχών όλων των Ταμείων, όπως ίσχυε και το έτος 2010.

Το συμβούλιο επαναβεβαίωσε επίσης την ανάγκη άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών από το κράτος για την προσέλκυση νέων και παραμονή τους στο ναυτικό επάγγελμα ενώ αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής της οποίας έργο θα είναι η υποβολή πρότασης για την τροποποίηση του καταστατικού της ΠΝΟ.

Επίσης με σχετικό ψήφισμα εξουσιοδοτήθηκε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας να προωθήσει εντός του επομένου έτους τα μείζονος σημασίας και σπουδαιότητας αιτήματα του κλάδου.


in.gr