Με Αυτόφωρο απειλούνται οι επιχειρηματίες που χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με σχετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες από τον υπουργό Εργασίας.

Εκτιμάται ότι πάνω από 10.000 επιχειρηματίες χρωστάνε σημαντικά ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως αναφέρει «Το Έθνος».

Η διοίκηση του ΙΚΑ εξέδωσε μία εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο με την οποία ζητεί από τις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις την «άμεση και απόλυτη εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και του μέτρου της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων σε όσους εργοδότες οφείλουν και με δική τους ευθύνη δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή σε προσωρινό διακανονισμό».

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, την επιβολή έμμεσων φόρων σε είδη και υπηρεσίες προκειμένου να εξευρεθούν εναλλακτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.

Το έλλειμμα του ταμείου λόγω της ύφεσης έχει ανέλθει στα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ οι βεβαιωμένες αλλά ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές από τις εν λειτουργία επιχειρήσεις ανέρχονται στα 9 δισ. ευρώ.